top of page
Serious Child

Pogovor z otrokom v socialnem varstvu - metode, tehnike in etika 

KDAJ?

torek, 8. junij 2021,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar je namenjen strokovnim delavcem v socialnem varstvu, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo stresne družinske razmere in doživljajo čustvene stiske. Med njimi so otroci in mladostniki, ki doživljajo ločitev svojih staršev, nasilje v družini in namestitve v drugo okolje. Kako se z njimi pogovarjati o družinskih razmerah, o odnosih v družini, počutju in osebnih željah? Kaj spraševati in kaj opazovati? Kako pristopiti k različnim otrokom? Katere metode in tehnike uporabiti? Katere tehnike so za predšolske otroke in katere za mladostnike? Katere so otrokove procesne pravice? Kako razložiti otroku, da je izražanje mnenja njegova pravica in ne naloga ali dolžnost? Kako vzpostaviti zaupen odnos z njim? Kako mu razložiti razliko med željo in koristjo? Kako se z otrokom pogovarjati o preteklosti in prihodnosti? Kako ga pripraviti na namestitev v drugo okolje? Kako otroku pomagati, da se razbremeni in okrepi?

Odgovore na ta vprašanja bomo iskali preko primerov, razprave  in izkustvenih vaj. Spoznali bomo nekaj metod, tehnik in pripomočkov, ki jih lahko uporabljamo pri svojem delu: eko-zemljevid, družinski genogram, karte in delovne liste za ugotavljanje počutja, likovne tehnike in drugo.

Vabljeni strokovni delavci, ki si prizadevate ustvarjati terapevtski in humanistični pristop pri delu z otroki in bi v ta namen želeli spoznati nekaj uporabnih metod in tehnik. V otrokovo korist je, da v komunikaciji z njim uporabljamo načine, ki mu omogočajo izražanje čustvenega doživljanja in mnenja, in v otrokovo korist je, da imamo ozaveščena etična načela, tako mu lahko omogočimo pozitivno izkušnjo z institucijami v socialnem varstvu.

 

Seminar je namenjen zaposlenim v centrih za socialno delo, dnevnih centrih, kriznih centrih, varnih hišah in drugih organizacijah, kjer se srečujejo z otroki in mladostniki. Vključuje osnovne vsebine.

Seminar bo potekal v živo, v prostorih Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije. 

Število prostih mest za udeležbo na seminarju je, zaradi zagotavljanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije omejeno. 

Predavateljica

mag. Metoda Maj, univ. dipl. psihologinja, spec. psih. svet., višja svetovalka

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 4. junija 2021. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri Rožac, dipl. soc. del. (UN.) 

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: meri.rozac@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

bottom of page