top of page

Preprečevanje nasilja v družini, s poudarkom na nasilju nad invalidi, starejšimi in osebami z motnjo v duševnem razvoju

KDAJ?

Četrtek, 14. december 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Starost, bolezen, psihofizična kondicija in odvisnost od pomoči drugih so dejavniki, ki vplivajo na to, da so starejši, invalidi in osebe z motnjo v duševnem razvoju pogosto dolgotrajno izpostavljeni življenjsko ogrožajočim situacijam. Te osebe so od ljudi, ki se do njih vedejo nasilno, pogosto povsem odvisne. Največ nasilja nad njimi se namreč dogaja doma, v partnerskih in sorodstvenih odnosih, ter v institucijah. Žrtve zato o nasilju težje spregovorijo oz. sploh ne spregovorijo, kadar govorimo o osebah z motnjo v duševnem razvoju, strokovne delavke in delavci pa se še pogosteje sprašujejo, kaj žrtvam resnično pomaga. 
Na seminarju bomo spregovorili o dobrih praksah in spoštljivih načinih zagotavljanja varnosti in krepitve moči starejših, invalidov ter oseb z motnjo v duševnem razvoju. Predstavljene  bodo tudi glavne ugotovitve Inštituta RS za socialno varstvo, ki trenutno opravlja in bo junija 2017 zaključil raziskavo, katere namen je pridobiti vpogled v stanje na področju nasilja nad invalidi. Na podlagi podatkov invalidskih organizacij, CSD in NVO, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja, ter podatkov, zbranih s pomočjo ankete med invalidi in člani invalidskih organizacij, ugotavljajo, kakšen je delež invalidov med žrtvami nasilja (predvsem v družini), identificirajo težave pri odkrivanju nasilja nad invalidi ter potrebe po ustreznih programih pomoči z vidika trenutne ponudbe programov na tem področju. 

Predavateljice

Katja Zabukovec Kerin (predsednica Društva za nenasilno komunikacijo), mag. Barbara Kobal Tomc (direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo), dr. Polona Dremelj (strokovno raziskovalna sodelavka na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo) 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 12. decembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page