Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva (spletni seminar)

KDAJ?

Ponedeljek, torek in sreda, 30. in 31. marec ter 1. april 2020

KJE?

Spletni seminar

izobraževanje na daljavo

Program

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih organizacijah. Naj vas tudi ob novem letu seznanimo, da k seminarju dodajamo izkustveno delavnico, ki je osnovana na aktivnem delu udeležencev. Za uspešno izkazovanje znanja je namreč temeljno razumevanje teoretičnih znanj, ki je prepleteno s praktičnimi izkušnjami ali primeri. Udeležence bomo seznanili s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja.

Sicer pa bomo udeležencem na seminarju podali temeljne vsebine s področja zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo naslednje vsebine: ustavna in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev institucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr.

 

V okviru seminarja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega izpita ter smernice za študij posameznih vsebin.

 

Na seminarju bodo udeleženci pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo prejeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

 

Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Predavatelji

Tanja KALAN (CSD Ljubljana), Andreja RIHTER (CSD Ljubljana), dr. Iztok RAKAR (Fakulteta za javno upravo), dr. Barbara GRINTAL (zunanja sodelavka Socialne zbornice Slovenije), Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov), dr. Metka NOVAK (CUDV, Draga,  IG), Alja FAKIN (zunanja sodelavka Socialne zbornice Slovenije), mag. Nace KOVAČ (ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje).

 
 
 

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.*

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

* Kotizacija spletnega seminarja je nižja!  

KONTAKTNA OSEBA:

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 20. marca 2020. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17