top of page

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

KDAJ?

Torek in sreda, 30. in 31. januar 2018,

od 8.00 do 16.15

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

1. DAN - Torek, 30. januar 2018

2. DAN - Sreda, 31. januar 2018

Program

Na Socialni zbornici Slovenije uspešno izvajamo dvodnevni seminar "Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva" že vrsto let. Kompetentni predavatelji, ki predstavljajo posamezna področja vedo, katere teme in vsebine potrebujejo posebno pozornost in vas opozorijo čemu je potrebno nameniti več časa pri pripravi na izpit. Program seminarja je tesno povezan s programom strokovnega izpita, ki smo ga v letu 2017 dopolnili v delu, ki se navezuje na področje dela z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva. Vključitev navedenih vsebin v program strokovnega izpita nam narekuje aktualna problematika dela z migranti, begunci in tujci, in s tem povezana potreba, da strokovni delavci na področju socialnega varstva poznajo te vsebine. Ta del posodobljenega programa bo natančneje predstavila strokovna delavka Socialne zbornice Slovenije, ki je projektna koordinatorka ekspertne skupine v okviru projekta ”Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva”, ki ga je Socialna zbornica Slovenije izvedla v partnerskem sodelovanju z UNICEF-om.  
 
Posebna novost seminarja je interaktivno delo s strokovnim delavcem zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Le-ta vas bo posebej opozoril na spremenjene vsebine, ki vam jih drugi organizatorji izobraževanj do sedaj niso predstavili. Hkrati vam bo posredoval tudi primere izpitnih vprašanj z odgovori. Na seminarju boste pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete kako se pripraviti na izpit, h čemur bo ob koncu seminarja pripomogel tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit.

Predavatelji

Tanja KALAN (CSD Ljubljana Center), Andreja RIHTER (CSD Vrhnika), dr. Janez POGORELEC (Služba Vlade RS za zakonodajo), dr. Barbara GRINTAL (zunanja sodelavka zbornice), Damijana PETERLIN (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), mag. Irena PRAŽNIKAR (zunanja sodelavka zbornice), dr. Monika BENKOVIČ KRAŠOVEC (Informacijski pooblaščenec), viš. pred. dr. Suzana OREŠKI (Društvo ALTRA).

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do srede, 24. januarja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page