top of page

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

KDAJ?

torek in sredo, 18. in 19. oktobra 2016,

od 8.00 do 16.00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je z Zakonom o socialnem varstvu predpisan za strokovne delavce, zato ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih organizacijah. Udeleženci bodo seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Seznam literature je objavljen na spletni strani www.szslo.si, prav tako tudi prijavnica in ostala ustrezna pojasnila. Priporočamo udeležbo na seminarju, saj so med predavatelji tudi člani izpitnih komisij, ki bodo predstavili številne praktične in teoretične probleme socialnega varstva.

 

Udeležencem dvodnevnega seminarja bodo predstavljene vsebine: Ustava in državna ureditev ter organizacija javne uprave, Izbrane teme iz Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ureditev institucij Evropske unije, Varovanje osebnih podatkov in informacije javnega značaja, Kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, Pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij, Invalidsko varstvo. Udeleženci bodo prejeli obsežno študijsko gradivo v pisni obliki in na zgoščenki (CD plošča) s programom strokovnega izpita s pravnimi in drugimi viri. Ob zaključku seminarja bo svetovalec zbornice, odgovoren za izvajanje strokovnega izpita, podal informacije o poteku strokovnega izpita, seznanil udeležence z nekaterimi najpogosteje zastavljenimi vprašanji in odgovarjal na vprašanja udeležencev.

Predavatelji

Tanja KALAN (CSD Ljubljana Center), Andreja RIHTER (CSD Vrhnika), Damijana PETERLIN (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), dr. Janez POGORELEC (Služba Vlade RS za zakonodajo), mag. Irena PRAŽNIKAR (zunanja sodelavka zbornice), dr. Barbara GRINTAL (zunanja sodelavka zbornice), dr. Monika BENKOVIČ KRAŠOVEC (Informacijski pooblaščenec), dr. Suzana OREŠKI (Društvo ALTRA).

PROGRAM
PREDAVATELJ

1. DAN - Torek, 18. oktober 2016

2. DAN - Sreda, 19. oktober 2016

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do srede, 12. oktobra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page