top of page
Writing with Pen

SEMINAR V ŽIVO 
Priprava na strokovni izpit za strokovne sodelavce (70. člen ZSV) s področja socialnega varstva

KDAJ?

29. avgust 2024

od 8.30 - 15.45

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita za strokovne sodelavce. Med predavatelji bodo priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: izbrane teme iz Zakona o socialnem varstvu, pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo ter področje duševnega zdravja.

Udeleženci bodo seznanjeni tudi s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit za strokovne sodelavce, z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja. V okviru seminarja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovno delavko zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov za strokovne sodelavce. Na delavnici bodo predstavljeni primeri izpitnih vprašanj, morebitne težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega izpita za strokovne sodelavce ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete, kako se uspešno pripraviti na izpit. Udeleženci bodo prejeli tudi tiskano gradivo in področno zakonodajo v e-obliki.

Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj 9 mesecev delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo ustrezno izobrazbo skladno z 2. členom Pravilnika o strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022).

Predavatelji

Tatjana POPOVIĆ (CUDV Draga), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija – Vzhod), mag. Nace KOVAČ (ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Eva KRIŽNAR (Socialna zbornica Slovenije).

PROGRAM
PREDAVATELJ

Četrtek, 29. avgust 2024

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa in izvajalcev.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju Priprava na strokovni izpit za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva znaša 105€ za individualne člane zbornice, 130€ za kolektivne člane zbornice, 155€ za vse ostale. DDV je že vštet.

Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo spletnega seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.) 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 23. avgusta 2024. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page