top of page
Lawyers in Lobby

SEMINAR V ŽIVO 
Program Vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb – I. MODUL

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Torek, 6. julij 2021

od 8.30 do 15.45

KJE?

      Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije 

Program

Vodenje je bilo vedno ključen element, ki je odločal o dolgoročni uspešnosti podjetja, tima ali organizacije. Čas hitrih sprememb, bodisi hitre tehnološke ali tržne dinamike bodisi zakonodajnih okvirjev in nenazadnje tudi naravnih nesreč, epidemij ali izrednih razmer, je povezan z veliko mero negotovosti. Transformacije organizacij pogosto potekajo na več ravneh hkrati. Sposobnost uvajanja sprememb pomeni za organizacijo ali podjetje konkurenčno prednost, zato je dobro vodenje in krepitev vodstvenih veščin na vseh nivojih vodenja še toliko bolj pomembno.

 

V sestavi treh modulov programa usposabljanja »Vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb« se bodo udeleženci seznanili z vsebinami dinamičnega vodenja, osebnega razvoja posameznikov ter temeljnimi principi vodenja ljudi skozi spremembe, z reševanjem konfliktov, oblikovanjem organizacijske kulture in motivacije delavcev. Program bo ponujal tudi vsebine uvajanja novih pristopov in protokolov za dolgoročno obvladovanje epidemioloških pojavov v socialnovarstvenih zavodih ter konkretne informacije o prilagajanju namestitvenih oblik varstva in namestitev ranljivih skupin prebivalstva v spremenjenih potrebah zagotavljanja ustrezne zdravstvene

varnosti.

 

Program je namenjen direktorjem, njihovim pomočnikom, strokovnim vodjem, vodjem zdravstvene nege, vodjem programov ter drugim, ki skrbijo za vodenje, načrtovanje ter izvajanje dejavnosti in aktivnosti v organizacijah na področju socialnega varstva, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja.

 

I. MODUL

 

V okviru prvega modula programa bosta predstavljena dva vsebinska sklopa. Prvi sklop se nanaša na aktiviranje in ohranjanje ciljno-orientiranega ravnanja (motiviranje), drugi sklop pa na učinkovito timsko delo in veščine vodenja skozi spremembe,

s poudarkom na avtentičnem vodenju. V nadaljevanju podajamo kratko predstavitev posameznega sklopa.

 

Aktiviranje in ohranjanje ciljno-orientiranega ravnanja (motiviranje)

Vodje v »sociali« se s svojo vodstveno vlogo običajno ne kitijo radi. Mnogo med njimi jih izhaja iz nivoja strokovnih delavcev, ko kar naenkrat postanejo vodje svojim bivšim sodelavkam in sodelavcem. Kako ohraniti kolegialne odnose in hkrati doseči organizacijske cilje, je za vodjo velik izziv. Ker gre za pretežno ženske kolektive, znotraj katerih je večina vodij tudi ženskega spola, so izzivi vodenja predvsem v sprejemanju položaja nadrejenega in razmejevanju odgovornosti za zadovoljstvo zaposlenih. Mnogo vodij je predanih skrbi do uporabnikov, tako so v svoji  praksi prevečkrat strokovnjaki in premalokrat vodje. Kako ujeti pravo razmerje med strokovnim delom in vodenjem, kako uspešno delegirati, kontrolirati, uvajati spremembe, upoštevati generacijske razlike, reševati nesoglasja v timu ter kako motivirati, ob tem pa ostati pravičen in do vseh enak, je velik izziv še posebej za vodje v ženskih kolektivih.

 

Učinkovito timsko delo in veščine vodenja skozi spremembe, s poudarkom na avtentičnem vodenju

Cilj drugega sklopa je razviti, nadgraditi in osvojiti kompetence vodenja in veščine vodenja  tima skozi spremembe v času digitalizacije, s posebnim poudarkom na optimizaciji vodenja tima, lastnostih uspešnega tima in timskega dela z vidika time managementa, prepoznavanju napak in motenj v delovanju tima ter napak pri organizaciji timskega dela. Izpostavili bomo dobre prakse samoorganizacije vodje, vodenja s cilji ter vodenja z vrednotami in integriteto – konceptom avtentičnega vodenja.

Namen delavnice je prispevati k osebnemu razvoju udeležencev, vodij in vseh posameznikov v socialnovarstvenih organizacijah, ki želijo pridobiti znanja na področju optimizacije naprednih vodstvenih vsebin, s poudarkom na razvoju uspešnega vodenja tima, v sodobnem poslovnem okolju za  doseganje optimizacije ciljev na delovnem mestu (individualni vidik), za uspešno optimizacijo opolnomočenja tima sodelavcev (vidik tima) ter za doseganje ciljev in razvoja socialnovarstvene organizacije v času okrevanja v post-covid 19 (vidik organizacije).

Drugi sklop bo razdeljen na dva vsebinska modula, v prvem modulu bomo preučili vidik optimizacije osebnega vodenja in tehnike uspešnega vodenja tima prek teorije avtentičnega vodenja, ki dobi digitalizacije predstavlja zlati standard vodenja glede na vodilno znanstveno revijo na svetu za področje managementa, Academy of Management Annals (Cha et al., 2019). Temu dodajamo tudi stališče enega od vodilnih vodij na svetu glede na rangiranje ugledne Harvard Business Review. »Let me start with what I believe to be good leadership traits that resonate for me. I appreciate people who are authentic. They are just who they are,“ Jensen Huang, CEO NVIDIA, best –performing CEO 2019. Poudarili bomo tehnike uspešnega avtentičnega vodenja tima in izpostavili novosti, posebnosti in izzive vodenje tima v post-covid 19 razmerah.

V drugem delu pa bomo osvetlili napake, motnje in neučinkovitosti v delovanju in vodenju tima kot tudi najpogostejše napake v luči neuspešne samo-organizacija in obvladovanja časa (time managementa), ki lahko prehajajo iz ravni posameznika na raven tima. Zato bomo prek interaktivne delavnice preučili najnovejše prakse in tehnike optimizacije obvladovanja časa in učinkovite samoorganizacije: »Manage Your Energy, Not Your Time«, Harvard Business Review (2016), je le ena od vodilnih raziskav na področju optimizacije vodenja, ko vodja prehaja v rast in razvoj tima s ciljem obvladovati čas, obvladovati stres in dolgoročno dosegati uravnoteženo karierno in zasebno življenje.

Predavateljici

 

Neli PAVLIN BORIĆ, SDI moderatorka, NLP pratik, Power Trainer (ED BS int.), Business Success d.o.o.,

red. prof. dr. SANDRA PENGER, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na I. MODULU Programa za vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori. 

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 2. julija 2021Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75% vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page