top of page
Meeting

SEMINAR V ŽIVO 
Program Vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb – II. MODUL

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Sreda, 15. september 2021

od 8.30 do 16:30

KJE?

      Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije 

Program

Vodenje je bilo vedno ključen element, ki je odločal o dolgoročni uspešnosti podjetja, tima ali organizacije. Čas hitrih sprememb, bodisi hitre tehnološke ali tržne dinamike bodisi zakonodajnih okvirjev in nenazadnje tudi naravnih nesreč, epidemij ali izrednih razmer, je povezan z veliko mero negotovosti. Transformacije organizacij pogosto potekajo na več ravneh hkrati. Sposobnost uvajanja sprememb pomeni za organizacijo ali podjetje konkurenčno prednost, zato je dobro vodenje in krepitev vodstvenih veščin na vseh nivojih vodenja še toliko bolj pomembno.

 

V sestavi treh modulov programa usposabljanja »Vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb« se bodo udeleženci seznanili z vsebinami dinamičnega vodenja, osebnega razvoja posameznikov ter temeljnimi principi vodenja ljudi skozi spremembe, z reševanjem konfliktov, oblikovanjem organizacijske kulture in motivacije delavcev. Program bo ponujal tudi vsebine uvajanja novih pristopov in protokolov za dolgoročno obvladovanje epidemioloških pojavov v socialnovarstvenih zavodih ter konkretne informacije o prilagajanju namestitvenih oblik varstva in namestitev ranljivih skupin prebivalstva v spremenjenih potrebah zagotavljanja ustrezne zdravstvene

varnosti.

 

Program je namenjen direktorjem, njihovim pomočnikom, strokovnim vodjem, vodjem zdravstvene nege, vodjem programov ter drugim, ki skrbijo za vodenje, načrtovanje ter izvajanje dejavnosti in aktivnosti v organizacijah na področju socialnega varstva, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja.

 

II. MODUL

 

V okviru drugega modula programa bodo predstavljeni trije vsebinski sklopi. Prvi sklop se nanaša na komuniciranje in konflikte v delovnem okolju. Drugi sklop na organizacijsko kulturo in klimo. V tretjem sklopu pa bodo predstavljene metode in tehnike za komuniciranje v kriznih razmerah.

 

1. Komuniciranje in konflikti v delovnem okolju:

 

Poudarki interaktivnega segmenta (bloka):

  • reševanje konfliktov med podsistemi,

  • aktivno in zavzeto iskati najboljših načinov za pozitivno in produktivno delovanje.

Dinamično usposabljanje se bo odvijalo kot predavanje, z veliko interaktivnega sodelovanja. Namenjeno je usvajanju veščin učinkovitega komuniciranja in reševanja konfliktov, postavljanja meja, stika s sabo, čuječnosti in tehnik premagovanja stresa. Obvladovanje omenjenih veščin je za zaposlene zelo pomembno, da lažje shajajo v vsakdanjih težavnih situacijah in da znajo poskrbeti zase. Vse te veščine pa je treba razvijati in nenehno utrjevati oz. trenirati. Usposabljanje bo ponujalo število uporabnih vaj, katerih spoznanja bodo lahko udeleženci že naslednji dan uporabili v svojem delovnem okolju. Udeleženci bodo spoznali različne tehnike komunikacije, ki jim bodo v pomoč pri delu in izboljšanju lastnih komunikacijskih veščin. Ponuja pa tudi odgovore na dileme: sodelavec mi gre na živce, kako se odzvati na manipulacije; širjenje laži o nas in drugih; kako povedati in sprejeti kritiko ipd.

 

2. Organizacijska kultura in klima

 

Poudarki interaktivnega segmenta (bloka):

  • dejavniki organizacijske kulture,

  • življenjski cikel idej,

  • ravnovesje med svobodo in tveganjem,

  • vloga organizacijskega humorja,

  • kako ohraniti optimizem in se resno in odgovorno spoprijeli z novonastalo situacijo.

Organizacijska kultura je neotipljiva, a ključna: lahko stopite v organizacijo in nemudoma veste, ali želite biti tam ali ne. Velja tako za vodje kot za zaposlene (Haberman). Organizacijska kultura in klima obstajata v vsaki organizaciji. Zaposleni s svojim delom tvorijo in udejanjajo organizacijo, hkrati pa v njej ustvarjajo določeno ozračje, ki jo določa in loči od drugih in vpliva na vedenje ljudi. Dobra organizacijska kultura in klima pa sta temeljni pogoj za boljšo storilnost zaposlenih. Na omenjenem interaktivnem segmentu (bloku) bomo govorili o vplivih in izzivi okolja ter (ne)sposobnosti organizacije za spreminjanje, tranzicijskih krivuljah sprememb ter o vprašanju, ali velja, da organizacije niso več utemeljene na moči, ampak na zaupanju. Prepoznali bomo kaj je kultura in kako jo diagnosticiramo, upravljamo in spreminjamo. Dotaknili se bomo tudi kompetenc vodij in odgovorili na vprašanje, ali spreminjanje organizacijske kulture pomeni spreminjanje vodij?

 

3. Komuniciranje v kriznih razmerah

Poudarki interaktivnega segmenta (bloka):

  • učinkovita komunikacija v času epidemije in po njej,

  • krizno komuniciranje.

Spregovorili bomo o posebnostih komunikacije v času hitrih sprememb in izrednih dogodkih.

Predavatelji

Tatjana ZIDAR GALE, Retorika in šola asertivnega komuniciranja 

Simona ROŠKAR, Center za kreativnost 

mag. Martin LISEC, Inštitut Stopinje 

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na II. MODULU Programa za vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori. 

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 10. septembra 2021Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75% vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page