top of page

Psihosomatske motnje in pridružene telesne in duševne motnje

KDAJ?

torek, 10. oktober 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Psihosomatske motnje spadajo med manj znane, a žal precej pogoste zdravstvene težave. Ljudje, ki imajo aleksitimijo, to je zmanjšano zmožnost izražanja čustev, bodo s telesom povedali, da so zdrknili v nepredstavljivo čustveno stisko zaradi različnih psihosocialnih, ekonomskih ali drugih razlogov. 
Med psihosomatske motnje v širšem smislu spada manj prilagojen odziv na stres in sindrom izgorevanja. Sem spadajo tudi resna obolenja, kot je astma, neurodermitis, sindrom razdraženega črevesja, kronična bolečina, tenzijski glavobol, rana na želodcu itd.
Najpomembnejše je razumevanje teh stanj, saj skupaj s posameznikom tudi strokovnjaki radi pademo v past, ko pravzaprav bolezen in njene posledice postanejo izgovor za nedejavnost v spreminjanju življenjskega sloga. Če k temu pridružimo še dodatne telesne in duševne težave, je posameznik v nevarnosti, da postane kronični bolnik z vsemi negativnimi in pozitivnimi posledicami.
Na seminarju bodo udeleženci spoznali posamezne vrste psihosomatskih bolezni – predvsem z vidika njihove podobnosti glede odzivanja posameznika in družbe nanje. Nato bodo spoznali, katera obolenja se rada pridružijo tem motnjam in kako dodatno ovirajo posameznika. Podrobno bomo pogledali pasti, v katere se ujamemo, in načine za aktiviranje posameznika in bližnje okolice za izboljšanje stanja.

Predavateljica

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 6. oktobra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page