top of page
Family Portrait

EKSKLUZIVNI SEMINAR
RAHLJANJE TOKSIČNIH DRUŽINSKIH ODNOSOV - I. DEL

KDAJ?

Torek, 1. februar 2022

KJE?

     Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije 

Program 

Se pri svojemu delu ali osebno srečujete z uporabniki in uporabnicami, ki navajajo stisko ob zapuščanju primarne družine, navajajo občutke krivde, trpljenja, jeze žalosti in nemoči zapustiti starše, čeprav so fizično odrasli, nekateri že s svojimi družinami? Se srečujete z različnimi vsebinami, vezanimi na kemične in nekemične odvisnosti? Ali vaši uporabniki navajajo težave s ponavljajočo se tesnobo in druge težave, povezane z duševnim zdravjem? Se določeni škodljivi  družinski vzorci prenašajo skozi generacije in jih ni moč prekiniti?

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problemom nefunkcionalnih odnosov, tako partnerskih kot starševskih, pretesne navezanosti med starši ter otroki, tudi v odraslosti. Problem »simbiotičnih« odnosov se v odraslosti pogosto kaže kot nemoč, težave s separacijo in indvidualizacijo, pogosto kompenzacijo s škodljivimi oblikami vedenja, med drugim tudi z različnimi odvisnostmi. V okviru seminarja bomo osvetlili prepoznavanje simbiotičnih odnosov in načine intervencij, ki so usmerjene v opolnomočenje posameznikom, da ozavestijo in pričnejo proces rahljanja in osvobajanja iz simbiotičnih odnosov. Poleg tega bo prestavljen tudi toksičnen vpliv simbiotičnega odnosa v transgeneracijskem smislu.

Predavateljica 

mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, univ. dipl. soc. del.,

Univerzitetna psihiatrična klinika v Ljubljani,

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Mojca Hvala Cerkovnik je magistra sociologije, licencirana supervizorka

in metasupervizorka ter terapevtka medicinske hipnoze. Od leta 1995

je zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, na Centru

za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Leta 1997 je zaključila

uvodni študij psihoanalitične psihoterapije na Katedri za psihiatrijo

Medicinske fakultete v Ljubljani, leta 2002 je pridobila licenco za izvajanje 

programa Zmanjševanje oblik destruktivnega vedenja na Inštitutu za

razvijanje osebne kakovosti v Ljubljani in zaključila študij Družinske

dinamike na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V letu 2006 je pridobila

licenco za opravljanje supervizorstva v socialnem varstvu, leta 2008 je

magistrirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, leta pa 2010

je začela edukativni proces Diversity in Supervision Proces in se umestila med licencirane trenerje za področje Diversity in Supervision Proces - Anse. Leta 2017 je zaključila študij medicinske hipnoze, katero poleg svetovanja in različnih oblik supervizije tudi aktivno izvaja. V letu 2020 je pridobila naziv metasupervizorka. Trenutno je ga. Cerkovnik pred zaključkom doktorskega študija na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V teh letih kontinuiranega izobraževanja je aktivno sodelovala na različnih izobraževanjih, kongresih in konferencah doma in v tujini in objavljala različne strokovne in poljudne članke. Redno izvaja predavanja v okviru Socialne zbornice Slovenije, prav tako sodeluje tudi z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in številnimi nevladnimi organizacijami.

Mojca Hvala Cerkovnik.jpg
PROGRAM
PREDAVATELJ

Torek, 1. februar 2022

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na ekskluzivnem seminarju znaša 105,00 €. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri Rožac, dipl. soc. del. (UN.) 

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 28. januarja 2022. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page