top of page
Carpenter Craving in Wood

SEMINAR V ŽIVO 
RAZVOJ IZDELKOV - MED OMOGOČANJEM SAMOSTOJNOSTI UPORABNIKOV IN EKONOMSKIMI MEHANIZMI 

KDAJ?

Četrtek, 18. november 2021,

od 9.00 do 15.30

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Zaposlovanje pod posebnimi pogoji se ves čas giblje po tanki liniji med omogočanjem delovne integracije za raznolike uporabnike ter ekonomskimi vidiki dela. Razvoj novih izdelkov, ki bo omogočil posameznikom kar največjo vključenost, razvoj in ohranjanje pridobljenih veščin in občutek uspešnosti  na eni ter smiselno dopolnjeval ponudbo in ustvarjal finančni tok organizacije na drugi strani, je delo, ki nikoli ne zastane. Sistematični pogled in izmenjava mnenj o faktorjih uspeha in dobrih praksah pri razvoju izdelkov bo udeležencem omogočila dopolnitev dosedanjih delovnih praks. Oblikovanje izdelkov, ki bodo privlačni, tržno zanimivi in hkrati dobro podprli naše potenciale je ključ za uspešen razvoj tržnih programov delavnic. Sistematični razvoj novih izdelkov in storitev omogoča odpravljanje sivih lis že v procesu nastajanja, smiselna komunikacija in trženje izdelka pa lahko pripomoreta k njegovi dobro prodaji. Proces uvajanja novih izdelkov in delovnih operacij v delavnice je občutljivo področje, saj lahko uporabnike dodatno motivira za sodelovanje ali pa zavira izražanje potencialov. Usposabljanje bomo zaključili z izmenjavo mnenj med udeleženci, saj pogovori med strokovnimi delavci teorijo povezujejo s prakso ter omogočajo nove uvide. 

 

Usposabljanje je namenjen vsem, ki delujejo na področju socialnega varstva, šolstva in zdravstva in se pri svojem delu srečujejo z osebami s posebnimi potrebami, predvsem pa sodelavcem programov zaposlovanja pod posebnimi pogoji.

Predavateljice 

Marina UŠTAR, dipl. ekonom., grafični tehnik, delovna inštruktorica, Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca 

Martina REŽEK, strojni tehnik, delovna inštruktorica, Društvo Sožitje Šentjur pri Celju  

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane,130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do ponedeljka, 15. novembra 2021

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. - IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page