top of page
Mother and Daughter Portrait

SEMINAR V ŽIVO
Rejništvo - različni vidiki in izzivi strokovnega dela 

KDAJ?

Četrtek, 16. marec 2023,

od 9.00 do 15.30

KJE?

     Izobraževalni center  

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

 

Namestitev otroka izven družine kot ukrep zaščite je za otroka nova travma, ki se začne z izgubo, za starše pa z bolečo izkušnjo, da so kot starši odpovedali. Rejništvo je začasen ukrep - začasnost pa je zelo relativna in spremenljiv pojem. Ne glede na trajanje, otrok doživlja konflikt zvestobe, živeti mora v dveh družinah in s socialno službo, prehajati med družinama, najti svoje mesto v rejniški družini, ohraniti ali na novo vzpostaviti osebne stike s svojimi starši in še in še. Socialno delo v rejništvu je delo s celotnim sistemom vseh udeleženih in vsakim posebej ali kot pravimo, delo v projektni skupini izvirnega delovnega projekta pomoči za otroka. Pomoč potrebujejo poleg otroka tudi njegovi starši in rejniška družina. Kako pa to izvajamo v praksi, kje so izzivi in možni inovativni pristopi, da bi ob ustreznem načrtovanju, izvajanju aktivnosti in sodelovanju udeleženih, za vsakega izmed otrok posebej uspeli zasledovati namen rejništva in doseči cilj, ki bo v otrokovo največjo korist. Na seminarju bo pozornost usmerjena v vlogo in moč strokovnega delavca, ki je uresničljiva v praksi.

V drugem delu seminarja bodo na podlagi analiz očitkov zoper izvajanje nalog s področja rejništva, ki jih prejema Socialna inšpekcija ter ugotovitev inšpekcijskih nadzorov, predstavljeni prepoznani strokovni izzivi ter pasti pri vzpostavljanju delovnega odnosa ter sodelovanju pri oblikovanju in izvajanju izvirnega delovnega projekta pomoči.

V zadnjem delu seminarja bodo na podlagi praktičnih primerov ponazorjene situacije in stanje na področju rejništva v Sloveniji. Predstavljen bo pomen dobrih odnosov v procesu sodelovanja med vsemi pomembnimi akterji v sistemu rejništva, še posebno s strokovnimi delavci na centrih za socialno delo. Izpostavljene bodo bistvene sestavine vzpostavljanja in vzdrževanja dobrega sodelovanja, kar bo oprto na izvajalčeve osebne izkušnje in socialno delavsko znanje.

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem s področja socialnega varstva.

Predavatelji

 

Anita BREGAR, univ. dipl. soc. del., Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice;

Peter STEFANOSKI, univ. dipl. soc. del., Socialna inšpekcija;

Darko KRAJNC, univ. dipl. soc. del., Rejniško društvo Slovenije.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 14. marca 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page