top of page
KDAJ?

Torek, 13. marec 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Institut skrbništva bi moral posamezniku zagotavljati prav toliko pomoči, kot jo on potrebuje in samo na tistih področjih življenja oziroma v tistih zadevah, kjer jo potrebuje. Kajti odrasla oseba, ki sama ne more poskrbeti za vse svoje pravice in koristi, kljub skrbništvu ostaja avtonomen subjekt, ki mu mora biti omogočeno, da v okviru svojih sposobnosti oblikuje življenje po lastnih željah in predstavah. Skrbništvo je poseg države v eno temeljnih osebnostnih pravic posameznika – izražanje svobodne volje. Odločitev o postavitvi pod skrbništvo ima zato lahko hude posledice za posameznika. Osebnostne pravice naj bi posamezniku pod skrbništvom, sicer okrnjene, ostale, saj se pod skrbništvo postavi posameznika zaradi nesposobnosti razumnega odločanja (o pravnih poslih). Vendar pa postopek v praksi pogosto ni uveden po uradni dolžnosti, odločanje pa je arbitrarno in ne v skladu z vlogo CSD in s pravili stroke, kot to določa drugi odstavek 219. člena ZZZDR. V inšpekcijskih nadzorih ugotavljamo kar precej težav pri delu CSD na področju skrbništva in na nekatere od njih bomo, v luči prihajajoče uveljavitve novih zakonskih rešitev, iskali možne odgovore na predlaganem seminarju.


Dopoldanski del seminarja bo namenjen razmišljanju o tem, kaj institut skrbništva danes v praksi je in kaj bi moral biti z vidika zagotavljanja človekovih pravic in nove zakonske ureditve, popoldanski del seminarja pa delavnicam in skupnemu iskanju možnih odgovorov na konkretne primere tudi iz prakse dela udeležencev seminarja.

Predavateljica

Stanka TUTTA, univ. dipl. sociologinja (Socialna inšpektorica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 9. marca 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page