top of page
KDAJ?

torek, 14. november 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Delo socialnega delavca je bolj kot kadar koli prej dosegljivo poklicanim in nepoklicanim za sodbe, obsodbe, kritike in medijski linč. Delo socialnega delavca je podcenjeno in v očeh javnosti kot stalen predmet spotike. Le redki primeri so znani javnosti kot primeri dobre prakse. Moč in energijo, ki naj bi jo socialni delavec potreboval za delo s strankami, neredko porabi za dokazovanje o pravilnosti svojih odločitev in opravljenih postopkov. Na seminarju se bodo udeleženci spraševali o osebnostnih lastnostih, ki jim koristijo, in o vseh, ki jim škodujejo. Pogovarjali se bomo o tem, kako si ustvariti dobro ime in kako ga ohraniti, kljub kriznim situacijam. Udeleženci se bodo okrepili z zavedanjem svoje avtonomnosti in raziskali področja, na katerih se počutijo suverene. Poudarili bomo pomen sodelovanja in povezovanja. Dotaknili se bomo kritičnih vprašanj neuspešnosti in občutkov nemoči. Seminar bo potekal na ozaveščanju in krepitvi socialnih delavcev, da bodo kos družbenim pritiskom in bodo znali ohranjati svoje delo kot vrednoto in poslanstvo. 

Predavateljica

Damjana Šmid, prof. soc. pedagog., realitetna terapevtka, vodja Zavoda Modrin, ki se že petindvajset let ukvarja z vzgojo otrok s posebnimi potrebami, s komunikacijo, z obvladovanjem stresa in z medosebnimi odnosi. Predava za starše, učitelje, rejnike, socialne delavce in druge udeležence. Njena predavanja so praktična, ideje življenjske, predvsem pa za takojšnjo lastno uporabo. Verjame v možnost izbire in v dobro v ljudeh.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 10. novembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page