top of page
Party with mixing table

SEMINAR V ŽIVO 
Sodobne droge med mladimi 

KDAJ?

Četrtek, 9. maj 2024,

od 9.00 do 15.30

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Mladostniki, ki imajo težave z uživanjem prepovedanih drog, imajo več sočasnih težav na področju duševnega zdravja, na področju socialnega funkcioniranja, ter več možnosti za razvoj odvisnosti. Raziskave kažejo, da mladi poleg alkohola vedno bolj uživajo tudi nove droge, katere imajo več posledic. Delavnica bo namenjena spoznavanju varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, ter modelov različnih praks pomoči mladostniku in njegovi družini. Na seminarju bo predstavljeno orodje za temeljna oceno ogroženosti in zaščite otrok.

 

V drugem delu seminarja pa bodo izhajajoč iz terenskega dela podane informacije o sodobnih drogah. Predstavljene bodo preventivne aktivnosti in uporabna orodja za izvajanje svetovalnega dela – pogovora z mladimi.

 

Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva in ostalim zainteresiranim.

Predavatelji

dr. Vesna MEJAK, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Psihiatrična klinika v Ljubljani,

Marko VERDENIK, mag. evr. štud. drog in alkohola, univ. dipl. ing. rač. in mat. in Anja MIHEVC, univ. dipl. soc. ped,

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 7. maja 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page