top of page

Soočanje z nasiljem pri izvajanju socialne oskrbe na domu

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Torek, 13. november 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Značilnost nasilja nad starejšimi in tisto, po čemer se nasilje nad starejšimi razlikuje od drugih oblik nasilja v družini je zagotovo dejstvo, da starost, psihofizična kondicija in perspektiva žrtve vplivajo na to, da gre nemalokrat tudi za življenjsko ogrožajoče situacije. Med vzroke za nasilje nad starejšimi zagotovo lahko uvrstimo relativno majhno družbeno in osebno moč, čustveno, fizično, ekonomsko, institucionalno odvisnost, izoliranost žrtve, nekritičnost do pojavov nasilja in njegovo neprepoznavanje kot tudi omalovaževanje, nespoštovanje dostojanstva in identitete starejših. Nasilje nad starejšimi je verjetno ena najbolj kontroverznih tem, ko govorimo o nasilju v družini. Veliko ljudi ne želi slišati ničesar o njem, zanika njegov obstoj, predvsem pa ne vedo, kako ravnati, ko se z njim srečajo. Največ nasilja nad starejšimi se dogaja doma, v partnerskih in sorodstvenih odnosih ter tam kjer so starejši v odvisnem odnosu, zato je nujno prepoznavanje in ozaveščanje nasilja, dvig profesionalne zavesti o kvalitetnem delovnem odnosu, kot tudi dolžnost prijave nasilja strokovno odgovornim službam.

 

Seminar je namenjen prepoznavanju različnih oblik nasilja nad starejšimi osebami v domačem okolju in kako ravnati in kot tak v osnovi namenjen socialnim oskrbovalkam in oskrbovalcem.

Predavateljica

 

Carmen RAJER

Center za socialno delo Posavje

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do ponedeljka, 12. novembra 2018

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page