top of page
KDAJ?

sreda, 15. marec 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Smo dolgoživa družba in tudi osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju doživljajo vse višjo starost, ne le zaradi osveščenosti pri prehranjevanju ali higieni, pač pa tudi zaradi zdravstvene oskrbe. 

Socialno-gerontološki pristop pri delu s starejšimi postavlja v ospredje holistično razumevanje človeka in njegovih potreb, pri čemer je nujno upoštevanje uporabnika kot aktivnega udeleženca in partnerja. Le partnerski odnos omogoča upoštevanje uporabniške perspektive, tj. upoštevanje uporabnikovega sveta kakovosti, kjer so v ospredju njegove sposobnosti in zmožnosti ter njegova pravica do izbire različnih vrst  podpore in pomoči. 

Pri delu s starajočo se populacijo z motnjo v duševnem razvoju je potrebno  upoštevati  tudi dodatne gibalne in senzorne ovire ter motnje v duševnem zdravju. V izvajalskih praksah zato pogosto opažamo pomanjkanje vedenja o spremembah in posledicah staranja te populacije.

Staranje je proces mnogih sprememb – telesnih, duševnih, socialnih, vedenjskih …  Soočanje uporabnikov s starostjo in starostnimi spremembami zato od tistih, ki uporabniku nudijo podporo in pomoč, zahteva poznavanje procesa staranja, praktičnih pristopov, metod in strokovnih spretnosti. 

Seminar bo tako usmerjen na področje dela z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z vidika celostnega psihofizičnega funkcioniranja posameznika.

Predavateljici

prof. ddr. Mara Ovsenik, redna profesorica in strokovnjakinja na področju socialne gerontologije. Je avtorica številnih znanstvenih in raziskovalnih publikacij, predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Alma Mater Europaea – ECM; Mirjana Česen, habilitirana visokošolska predavateljica – smer socialna gerontologija, dolgoletna direktorica VDC Kranj in predsednica Skupnosti varstveno delovnih centrov 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 13. marca 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page