top of page

Stiki z mediji in javno nastopanje na področju socialnega varstva

Ne zamudite izjemne praktične delavnice z Milico Prešeren, izkušeno tv voditeljico in urednico oddaj, voditeljico seminarjev in delavnic javnega nastopanja in komuniciranja z mediji. Po koncu dvodnevne delavnice boste pripravljeni za suvereno javno nastopanje in komuniciranje z novinarji, kar vam bo postalo izziv in ne breme.
KDAJ?

četrtek in petek, 16. in 17. februar 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Stiki z mediji (tiskanimi in elektronskimi) so pomemben in občutljiv del odnosov z javnostmi. Gre namreč za splet dejavnosti, s katerimi posamezniki in organizacije načrtno, organizirano in neprekinjeno vzpostavljajo in ohranjajo odnos s predstavniki različnih medijev. Osnovni cilj stikov z mediji je informirati, izobraževati in promovirati lastno dejavnost z namenom doseganja prepoznavnosti, razumevanja in podpore v okolju.

Udeleženci seminarja bodo izvedeli, kaj je pomembno za dober in uspešen medijski nastop, kako se nanj pripraviti, kakšna so pričakovanja novinarjev in kako komunicirati z njimi, kako premagati strah in tremo, izkoristiti svoje prednosti ter prepoznati in odpraviti morebitne težave. Spoznali bodo tudi značilnosti in posebnosti različnih medijev. Srečali se bodo s konkretnimi vajami pred mikrofonom in kamero, ki jim bodo omogočile izkušnjo nastopanja v različnih novinarskih zvrsteh: od izjave in intervjuja do okroglih miz. Analizi posnetkov bodo sledili konkretni napotki, kako izboljšati svoj nastop. Na poti premagovanja ovir do suverenega javnega nastopanja in komuniciranja z novinarji bodo udeleženci seminarja deležni tudi priporočil o tem, kako prilagoditi svojo garderobo, držo, jezik in način komunikacije določenemu mediju.

Izvajalka

Milica Prešeren, novinarka, televizijska voditeljica, urednica oddaj in scenaristka z dolgoletnimi medijskimi izkušnjami, ki vodi tudi izobraževalne seminarje in delavnice javnega nastopanja in komuniciranja z mediji. Svojo poklicno pot je začela v tiskanih medijih, jo nadaljevala na področju promocije in stikov z javnostmi, potem pa se posvetila televizijskemu delu. Zaposlena je na nacionalni televiziji. Kot izkušena voditeljica in novinarka se ukvarja tudi z vodenjem okroglih miz, pogovorov, svetovanjem, mentorskim delom, sodelovanjem v različnih strokovnih skupinah in projektih. Za svoje novinarsko delo je prejela več priznanj domače in tuje strokovne javnosti.

 

SODELUJE: Andrej Hefferle, dolgoletni snemalec na nacionalni televiziji 

PROGRAM
IZVAJALKE

Program seminarja prvi dan:

Program seminarja drugi dan:

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Za individualne člane zbornice znaša kotizacija 180 €, za kolektivne člane 220 €, za nečlane pa 274 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8 dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 14. februarja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred izvedbo seminarja, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije. Zaradi interaktivnega dela je število udeležencev omejeno na 15, zato se prijavite čim prej.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page