top of page

Stres in izgorelost na delovnem mestu preprečujejo dobri medosebni odnosi ter pravilna organizacija in izraba časa 

KDAJ?

četrtek, 28. september 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Delo v socialnem varstvu zahteva od zaposlenih strokovno znanje, timsko sodelovanje vseh služb in veliko mero empatije do ljudi, ki jim nudi socialno pomoč. Vedno večje zahteve in standardi kakovosti ter delovne obremenitve brez dodatne pomoči povzročajo stres. Pritiski hitro pripeljejo do poslabšanja medosebnih odnosov in konfliktov med zaposlenimi. Ko nas delo, družina in vsakdanjik izčrpavajo, postane sindrom izgorelosti težava, ki danes pesti čedalje več ljudi. Kot kažejo raziskave, je najbolj pogost v službah pomoči, zanj pa so dovzetne predvsem ženske. 


Poleg števila obveznosti, ki jim nikoli ni konca, in s tem povezane telesne izčrpanosti je glavni razlog izgorelosti naš pristop do dela, naše osebnostne značilnosti, miselna naravnanost in pomanjkanje podpore v medosebnih odnosih. Sodelovanje, spoštovanje, zaupanje, timsko delo in sprotno reševanje konfliktov so ključni pri preprečevanju nezadovoljstva in izgorelosti na delovnem mestu. Socialne veščine konstruktivnega reševanja konfliktov so tisti psihosocialni dejavnik, s katerim lahko močno pripomoremo k odpravljanju stresa in izgorelosti med sodelavci. K boljši organizaciji dela veliko pripomore tudi uporaba tehnik organizacije svojega časa. Naučimo se kako!

Predavateljica

​mag. Franka Bertoncelj (Egoforma – poslovno in psihološko svetovanje)

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 26. septembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.
 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page