top of page

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

KDAJ?

torek in sreda, 23. in 24. maj 2017,

od 8.00 do 16.15

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Na Socialni zbornici Slovenije uspešno izvajamo dvodnevni seminar "Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva" že vrsto let. Kompetentni predavatelji, ki predstavljajo posamezna področja vedo, katere teme in vsebine potrebujejo posebno pozornost in vas opozorijo čemu je potrebno nameniti več časa pri pripravi na izpit. Program seminarja je tesno povezan s programom strokovnega izpita, ki smo ga v letu 2017 dopolnili v delu, ki se navezuje na področje dela z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva. Vključitev navedenih vsebin v program strokovnega izpita nam narekuje aktualna problematika dela z migranti, begunci in tujci, in s tem povezana potreba, da strokovni delavci na področju socialnega varstva poznajo te vsebine. Ta del posodobljenega programa bo natančneje predstavila strokovna delavka Socialne zbornice Slovenije, ki je projektna koordinatorka ekspertne skupine v okviru projekta ”Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva”, ki ga je Socialna zbornica Slovenije izvedla v partnerskem sodelovanju z UNICEF-om.  

 

Posebna novost seminarja v letu 2017 je interaktivno delo s strokovnim delavcem zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Le-ta vas bo posebej opozoril na spremenjene vsebine, ki vam jih drugi organizatorji izobraževanj do sedaj niso predstavili. Hkrati vam bo posredoval tudi primere izpitnih vprašanj z odgovori. Na seminarju boste pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete kako se pripraviti na izpit, h čemur bo ob koncu seminarja pripomogel tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit.

PROGRAM

1. DAN: torek, 23. maj 2017

2. DAN: sreda, 24. maj 2017

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Seminar bo potekal v torek in sredo, 23. in 24. maja 2017, v Izobraževalnem centru SZS, Ukmarjeva ulica 2, v Ljubljani. Nanj se prijavite najkasneje do srede, 17. maja 2017, preko spletne strani, ali s prijavnico v skenirani obliki po e-pošti, po faksu ali po navadni pošti. Kontaktna oseba je mag. Anton Kustec, Izobraževalni center, Ukmarjeva ulica 2, tel.: 01 292 73 17, faks: 01 292 73 11, e-pošta: anton.kustec@szslo.si.

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo ob predložitvi ustreznega potrdila 25 % popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8 dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page