Raznolikost odnosov v superviziji in vloga supervizorja

KDAJ?

četrtek, 26. oktober 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Socialna zbornica Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti seminar za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva. Namen seminarja je izpopolnjevanje strokovnih znanj in spretnosti za delo supervizorja na področju paralelnih procesov v raznolikih odnosih za kvalitetno izvajanje supervizijske prakse. 

 

Udeleženci seminarja bodo na primerih iz supervizijske prakse osvetlili znanja in strokovne pristope na področju paralelnih procesov ter opredelili vlogo supervizorja. V interaktivnem delu na delavnici bodo nadgradili spretnosti in znanja za uspešno supervizijsko prakso.

 

Seminar je organiziran kot redno letno strokovno izobraževanje za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva, ki so se dolžni izobraževati. Ovrednoten  je z 0,5 točke. 

Predavateljica

Dr. Tatjana Rožič, dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka, zaposlena v lzobraževalnem centru za družino, v Ljubljani. 

 
 

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 24. oktobra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 
Udeležba na seminarju je brezplačna.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Tea Smonker,

tel.: 01/292-73-15,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: tea.smonker@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.