top of page

Raznolikost odnosov v superviziji in vloga supervizorja

KDAJ?

četrtek, 26. oktober 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Socialna zbornica Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti seminar za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva. Namen seminarja je izpopolnjevanje strokovnih znanj in spretnosti za delo supervizorja na področju paralelnih procesov v raznolikih odnosih za kvalitetno izvajanje supervizijske prakse. 

 

Udeleženci seminarja bodo na primerih iz supervizijske prakse osvetlili znanja in strokovne pristope na področju paralelnih procesov ter opredelili vlogo supervizorja. V interaktivnem delu na delavnici bodo nadgradili spretnosti in znanja za uspešno supervizijsko prakso.

 

Seminar je organiziran kot redno letno strokovno izobraževanje za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva, ki so se dolžni izobraževati. Ovrednoten  je z 0,5 točke. 

Predavateljica

Dr. Tatjana Rožič, dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka, zaposlena v lzobraževalnem centru za družino, v Ljubljani. 

PROGRAM
PREDAVATELJ

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 24. oktobra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 
Udeležba na seminarju je brezplačna.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Tea Smonker,

tel.: 01/292-73-15,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: tea.smonker@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA
bottom of page