top of page

SEMINAR V ŽIVO 
Svetovalno delo s partnerjema, ki sta v procesu ločevanja  

KDAJ?

Četrtek, 9. november 2023,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center

Socialne zbornice Slovenije 

Program

Razveza oz. ločitev je kompleksen proces transformacije para in družine, ki zahteva reorganizacijo vlog in odnosov v družinskem sistemu. Nemalokrat je to konflikten, stresen in čustveno zelo boleč proces, tako za partnerja oz. zakonca, kot tudi za njune otroke. Vsaka razveza oz. ločitev pomeni (čustveno) izgubo - izgubo občutka pripadnosti, povezanosti, varnosti, stika z otroki, nemalokrat tudi izgubo (duševnega) zdravja, materialnega statusa idr. Par, ki je stopil na pot procesa razveze oz. ločitve ima pogosto za sabo zgodovino zelo bolečih in konfliktnih interakcijskih vzorcev, ki so njun odnos skrhali, partnerja pa sta se do odločitve za razvezo oz. ločitev zaradi konfliktne komunikacije bodisi čustveno že povsem odtujila, prizadela, pogosto pa tudi globoko ranila in travmatizirala - sploh kadar je razlog za razvezo v prevari, pretekli travmi, poškodbi v navezanosti, zasvojenosti, nasilju ipd. Strokovni delavci in delavke, ki se (na centrih za socialno delo) srečujejo z delom s pari, ki so v ločitvenem procesu, se tako pogosto znajdejo v središču zelo kompleksnih, napetih in konfliktnih odnosnih dinamik. Zato je delo s partnerjema, ki se ločujeta in sta v konfliktu, za strokovnega delavca/delavko lahko zelo stresno in zahtevno. Partnerja naslavljata drug na drugega zelo nerealna pričakovanja in le ta včasih tudi preneseta na strokovne delavce. Na seminarju bodo predstavljena znanja ter ponujene praktične usmeritve za delo s partnerjema, ki sta v konfliktu in se ločujeta ter sta na centru za socialno delo v postopku predhodnega svetovanja, postopku namenjenemu izdelavi mnenja v sodnih postopkih, ali v postopku strokovnega svetovanja paru. Teme seminarja: razlika med pravno in emocionalno ločitvijo, anatomija partnerskega konflikta, razumevanje odnosa, kako voditi razgovor s partnerjema, ki sta v konfliktu,  kako delati z neprijetnimi čustvi jeze, prizadetosti, žalosti, prevaranosti, ki se pri partnerjema porajajo v pisarni svetovalca/svetovalke, kako partnerjema pomagati pri razmejevanju partnerske od starševske vloge, kako delati s pari, ki želijo ohraniti vezo, uporaba spoznaj teorije navezanosti pri delu s partnerji/starši, ki se ločujejo in uporaba razumevanja celostnega vedenja posameznika kot samoregulirajočega sistema za pomoč pri delu s parom.

 

Seminar je namenjen strokovnim delavcem/delavkam, ki na centrih za socialno delo delajo na področju ločitev.

Predavateljica

Mojca Ojstrež Kogovšek, univ. dipl. soc. del., CSD Ljubljana, Enota Ljubljana – Šiška

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do ponedeljka, 6. novembra 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page