top of page

Travma spolne zlorabe pri ženskah, odvisnih od drog

KDAJ?

torek, 3. oktober 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Vsebina predavanja je namenjena strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko odvisnosti od prepovednih drog, tako na preventivnem kot na kurativnem nivoju. V predavanju bo osvetljena travma spolne zlorabe, kot enega od specifičnih dejavnikov, ki pri žrtvah spolne zlorabe vplivajo na oblikovanje sebi škodljivega sloga vedenja. Posledice travme spolne zlorabe se prenašajo skozi rodove. Presodni dejavniki pri travmi spolne zlorabe so starost žrtve, storilec in trajanje zlorabe. Starost ob spolni zlorabi, trajanje zlorabe in identiteta storilca vplivajo na možnost dolgotrajnih psihičnih težav. Spolne zlorabe, ki jih navajajo ženske, odvisne od prepovedanih drog, so največkrat kontinuirane, z začetkom v otroštvu, storjene s strani zanje pomembnih ljudi. Predstavljena bo psihodinamika odvisnosti, dejavniki tveganja za razvoj odvisnosti, psihosocialne karakteristike žensk, odvisnih od drog, dinamika spolne zlorabe, spekter zlorab in emocionalno-vedenjska reakcija na spolno zlorabo, posledice spolne zlorabe in dejavniki tveganja pri spolnih zlorabah, s poudarkom na družini. Prav tako bo del predavanja namenjen specifiki reintegracije žensk, odvisnih od prepovedanih drog, in predstavitvi primera.

 

Predavateljica

mag. Mojca Hvala-Cerkovnik, univ. dipl. soc. delavka, mag. sociologije in supervizorka z licenco na področju socialnega varstva. Od leta 1995 je zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Leta 1997 je zaključila uvodni študij psihoanalitične psihoterapije na Katedri za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani, leta 1999 študij za Zmanjševanje oblik destruktivnega vedenja, 2002 je pridobila licenco za izvajanja programa Zmanjševanje oblik destruktivnega vedenja na Inštitutu za razvijanje osebne kakovosti v Ljubljani, 2002 pa je zaključila študij Družinske dinamike na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2008 je magistrirala na FDV Ljubljana, trenutno pa je pred zaključkom doktorskega študija na omenjeni fakulteti.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 29. septembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page