top of page

Trening socialnih veščin

za strokovne delavce,

zaposlene v zdravstveni dejavnosti

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 20. september 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Socialne spretnosti so pri delu z ljudmi izjemnega pomena, posebno ko gre za ljudi v stiski, kjer so stik, odnos in občutek varnosti osnova. Prepoznavanje osebnega sloga vstopanja v odnos z ljudmi je osnova kvalitetnega svetovalnega dela, zato je pridobivanje znanja o postopkih vodenja svetovalnega razgovora, prepoznavanja odporov in upravljanje z odpori izjemno pomembno. Socialne spretnosti so pomembne tako pri individualnem kot pri skupinskem delu z ljudmi, ki prihajajo po pomoč, zlasti pa takrat, kadar gre za področje zdravstva. Vsebine seminarja so namenjene pomenu socialnih spretnosti, prepoznavanju in razlikovanju različnih vedenjskih slogov posameznika v kontekstu pasivnega, agresivnega, manipulativnega in asertivnega vedenja. Prav tako bo seminar namenjen pridobivanju znanja tehnik reševanja problemov, sporočanja slabih novic in motivacije, predvsem pa svetovalnih pasti, v katere pogosto vstopamo svetovalci. Posledično temu bo del seminarja namenjen tudi problemu izgorevanja strokovnih delavcev v zdravstvu in pomenu intervizije in supervizije.

Predavateljica

 

mag. Mojca CERKOVNIK HVALA, univ. dipl. soc. delavka

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 18. septembra 2018

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page