top of page

Učinkovita komunikacija -

mit ali resnica

KDAJ?

četrtek, 14. september 2017,

od 9.00 do 15.30 

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Komuniciranje v delovnem kolektivu ali timu ima pomembno poslovno in ekonomsko funkcijo. Dajanje navodil, posredovanje strokovnih podatkov, izmenjava mnenj, prepričevanje sodelavcev itd. so sestavine medsebojnega sporazumevanja ter hkrati strokovni in poslovni elementi. Preslišana, nerazumljena ali neposredovana sporočila lahko povzročijo poslovno in posledično ekonomsko škodo. Pravilno razumljena sporočila ter upoštevanje mnenj in poslovnih ali strokovnih zamisli pa omogočajo doseganje in preseganje zastavljenih ciljev ter s tem dobre in boljše poslovne in ekonomske rezultate.

 

Poleg neposrednih pozitivnih učinkov dobrega komuniciranja na poslovanje le-to vpliva tudi na boljše vzdušje v delovnem okolju, boljše počutje zaposlenih in posledično (spet) na boljše poslovanje v celoti.  

Seminar se bo delno odvijal kot predavanje, z veliko interaktivnega sodelovanja. Prav tako  ne bo manjkalo uporabnih vaj, katerih spoznanja bodo lahko udeleženci že naslednji dan uporabili pri svojem delu. Udeleženci bodo spoznali različne tehnike asertivne komunikacije, ki jim bodo v pomoč pri krepitvi samozavesti in izboljšanju lastnih komunikacijskih veščin.

Predavatelj

Marko Kostelec, univ. dipl. socialni delavec, specializant transakcijske analize, NLP praktik, certificiran SDI moderator

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 12. septembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page