top of page

Kako učinkovito komunicirati z zahtevnimi strankami na CSD?

KDAJ?

četrtek, 8. junij 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Pri svojem delu se strokovni delavci CSD srečujejo tudi s strankami, ki prihajajo z velikimi pričakovanji in zahtevami. Svoja pričakovanja do ustrežljivosti sidrajo na govorice, trditve prijateljev in izjave (lahko tudi neresnične) drugih strank, v smislu trditve Če je soseda dobila, pripada tudi meni. Njihova življenjska izkušnja je, da pogosto uspejo z aroganco, nesramnostjo, glasnostjo ali celo zvijačo. Strokovni delavec, ki ga ujamejo nepripravljenega na take načine komuniciranja, nepripravljenega na obdolžitve, da jim "noče" odobriti nekih pravic in podobno, težko kvalitetno opravi svoje delo. Bolje bi ga, če bi bil na taka obnašanja strank, opremljena s pretiravanji, scenami in lažmi, pripravljen.

 

Udeleženci seminarja se bodo naučili prepoznavati specifiko strank preko besednega izražanja. Morda uporabljajo besede, ki samo ovirajo realizacijo, morda navidezno sodelujejo, morda uporabljajo "svetniške besede", ki veliko povedo o stranki. Nekatere stranke manipulirajo in je uporabno vedeti, kako manipulacijo prepoznati in se ji upreti. Naučili se bodo prepoznavati različne znake laži, kar pomaga pri načrtovanju aktivnosti, dela in preverjanja, še preden laž naredi škodo. Po zaključku poglavja, ki govori o načrtovanju aktivnosti glede na zahtevne stranke in njihove posebnosti, bodo lažje pridobili stranke k sodelovanju in reševanju situacije, saj bo prilagojeno njim, a še vedno v okviru strokovnega ravnanja in pravil, ki veljajo za to delo na CSD. Predavanja bodo opremljena z vajami, ki bodo dale udeležencem potrebno izkušnjo in pravi občutek, kako ravnati.

Predavatelj

Marko Juhant, specialni pedagog

PROGRAM
PREDAVATELJ

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 6. junija 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA
bottom of page