top of page

Uporabnik v VDC –

strah pred spremembami in novim

KDAJ?

četrtek, 3. november 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem zaposlenim v varstveno delovnih centrih. Vsakodnevno se srečujemo s spremembami. Spremembe same po sebi niso niti dobre, niti slabe, zgolj so. Vendar so spremembe edino, kar je stalnega v našem življenju, kakor tudi v vesolju. Za posameznika je lahko sprememba v njegovem življenju zelo pomembna, celo usodna. Spremembe, ki nas doletijo v življenju, nas lahko pahnejo v različna čustvena stanja. Primerjamo, kako je bilo in razmišljamo, da bi lahko bilo popolnoma drugače. In vse je odvisno zgolj od naše perspektive, od naše pripravljenosti in razumevanja narave in usode. To pa si lahko krojimo sami, če spreminjanje naše življenjske poti razumemo kot nujnost in gibalo življenja. Še več. Če se naučimo prihod spremembe razbrati iz danih situacij, lahko njen nastop povzročimo sami. S tem spremembo izrabimo in jo obrnemo sebi v prid. Če naše življenje usmerja veter, vzemimo smer vetra v svoje roke. Vsaka sprememba pomeni prehod iz znanega v neznano, tega drugega pa se praviloma bojimo. Za večino ljudi sprememba pomeni strah. Poglavitni razlog za strah je negotovost, ki jo prinašajo spremembe – in z njimi povezan stres. Strah največkrat temelji prav na predstavi o neuspešnem spopadanju s spremembo in ne toliko na sami spremembi. Sprememb se bojimo, ker menimo, da novemu položaju ne bomo kos in se ne čutimo dovolj "kompetentne" za obvladovanje spremembe. Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju pa ima čustveni razvoj, kakor tudi njihov celovit razvoj, določene značilnosti po katerih odstopa od razvoja populacije brez težav v razvoju. Tako je obvladovanje sprememb pogosto povezano s strahom, slabšim obvladovanjem afektov in impulzov, neposrednim izražanjem čustev, manjšo toleranco na frustracije, ipd. V okviru seminarja bomo preučili kaj pomenijo spremembe za uporabnike v VDC in kakšne spremembe lahko doživijo, kako se z njimi soočajo, kakšna je njihova stopnja odpornosti do sprememb ter kaj zanje pomenijo trije kritični izzivi, ki so povezani z izvedbo sprememb: dovzetnost, mobilizacija in učenje. Preučili bomo povezavo med spremembami in čustvovanjem osebe z motnjo v duševnem razvoju oz. kako doživljajo spremembe in kakšno pomoč pri tem potrebujejo. Preučili bomo tudi strahove njihovega vsakdanjika: definicija, namen, struktura strahu, klasifikacija strahu, prepoznavanje in izražanje strahu, kako premagati strah ter vrste pomoči.

Predavateljica

 Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psih., direktorica Centra NAPREJ

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 1. novembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page