top of page

Urejanje plač na področju socialnega varstva

KDAJ?

seminar je prestavljen iz 4. aprila na četrtek, 23. marec 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Na seminarju bodo predstavljeni osnovni elementi in temeljna pravila enotnega plačnega sistema javnega sektorja, ki veljajo tudi za zaposlene na področju socialnega varstva. Udeleženci seminarja bodo na začetku spoznali zakonodajo in sistem določitve plače javnemu uslužbencu ob zaposlitvi, v primeru premestitve oziroma sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto, seznanjeni pa bodo tudi s posebnostmi določitve plače funkcionarjev ter direktorjev v javnem sektorju.

V nadaljevanju seminarja bodo predstavljena pravila ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, kar se upošteva kot podlaga za odločanje o napredovanju zaposlenih v javnem sektorju v višji plačni razred, predstavljen pa bo tudi način določitve plače javnemu uslužbencu ob napredovanju v naziv ali višji naziv na delovnem mestu.

Glede na to, da je sistemska ureditev plačnega  sistema javnega sektorja kompleksna in  zahtevna materija, ki je bila v zadnjih letih predmet številnih  interventnih  ukrepov, se v praksi pri določanju ali izplačevanju plač pojavljajo napake, katerih odprava je posebej urejena  v plačni zakonodaji javnega sektorja. Udeleženci seminarja bodo v zaključnem delu seminarja usposobljeni za pravilno odpravo nepravilnosti pri določanju in/ali izplačilu plač zaposlenim, pridobili pa bodo tudi celovito informacijo o vseh do sedaj sprejetih in aktualno veljavnih interventnih ukrepih na področju plač ter drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju.

Predavateljica

Mojca Ramšak Pešec

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 21. marca 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page