top of page

Usposabljanje za direktorje CSD – I. del

KDAJ?

Torek, 20. marec 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Glede na reorganizacijo centrov za socialno delo in vzpostavitev območnih centrov za socialno delo bo računovodska funkcija pridobila še na pomenu. Računovodstvo ni samo zbiranje informacij, knjiženje, evidentiranje, obračun plač ter drugih prejemkov, upoštevanje zakonskih predpisov, ampak je njegov pomen širši in pomembnejši. Vloga računovodstva v javnem zavodu je zahtevna in specifična glede na organiziranost in velikost, zato je pomembno poznavanje računovodskega dela. Tukaj je pomembna vloga direktorja-ice, da pozna delo računovodje, da organizira delovni proces, tudi za potrebe računovodskega poročanja in vzpostavitev notranjih kontrol in komunikacije v samem javnem zavodu kot širše. 
Udeleženci se bodo v dopoldanskem delu seminarja seznanili z: osnovnimi računovodskimi izrazi in pomenom računovodstva za javni zavod; podatki, ki jih obdeluje računovodstvo in njihovim pomenom; operativnimi nalogami, ki jih opravlja računovodstvo; potekom komunikacije med računovodjem in direktorjem (katere podatke zahtevati in kdaj); vzpostavitvijo kontrolnih mehanizmov in delovanjem računovodske službe v času odsotnosti računovodje.
V popoldanskem delu seminarja se bodo udeleženci seznanili s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in vsemi zakonskimi predpostavkami za sklenitev le-te, z vsebino pogodbe o zaposlitvi, ter vsemi oblikami pogodbe o zaposlitvi, ki jih ureja ZDR-1. Pojasnili bomo tudi vse oblike odpovedi in zakonske predpostavke za veljavnost le-teh. Prav tako bomo govorili o uvedbi in vodenju disciplinskega postopka, ki pa v nobenem primeru ne more posegati v obstoj delovnega razmerja. Pregledali bomo tudi področje nezmožnosti delavca za delo, ki je lahko začasna ali trajna in ugotovili, da tudi delovne razmere in pogoji dela lahko vplivajo na nezmožnost delavca za delo.
  

Predavateljici

Majda GOMINŠEK (Svetovalna hiša Gominšek), Lidija TRAMPUŠ (Vocis – pravno svetovanje)

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 16. marca 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela Batis

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page