top of page
KDAJ?

Torek in četrtek, 5. in 7. februar 2019,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program - 16 urno mediacijsko usposabljanje  

Udeleženci dvodnevnega seminarja bodo spoznali ožji teoretični okvir mediacije ter osvojili nekaj tehnik in procesov mediacije:

  • temeljno o mediaciji (načela mediacijskega postopka, vrste mediacije - modeli in pristopi: facilitativna mediacija, evaluativna mediacija, transformativna mediacija);

  • konflikt – komunikacija – čustva (konflikt, nevrološka razlaga konflikta, konflikt in način reševanja v mediaciji, čustva in pomen čustev v mediaciji);

  • tehnike in veščine, ki jih uporablja mediator (temeljne tehnike: aktivno/zavestno poslušanje, povzemanje, JAZ sporočila, iskanje pomembnih informacij, preokvirjanje, normaliziranje, fokusiranje na prihodnost, ločitev stališč od interesov, lupljenje čebule, testiranje realnosti; tehnike postavljanja vprašanj);

  • proces mediacije (mediacijski krog, faze mediacije, začetna faza, raziskovanje, razreševanje in pogajanja v mediaciji, zaključek mediacije in sprejetje dogovora);

  • treningi, vaje in študije primerov (treningi in analize, mediiranje in zaključek).

 

Cilji usposabljanja: 

  • spoznati osnovni teoretični okvir mediacije; 

  • osvojiti temeljne tehnike in neformalen proces mediacije; 

  • usposobiti se za upravljanje konfliktov s pomočjo temeljnih mediacijskih tehnik v okviru svojega strokovnega dela.

Predavateljica

dr. Tanja Pia METELKO,

mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia

PROGRAM
PREDAVATELJ

1. DAN - Torek, 5. februar 2019

2. DAN - Četrtek, 7. februar 2018

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 1. februarja 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela Batis, univ. dipl. soc. del.

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page