top of page
PROGRAM
PREDAVATELJICA
KOTIZACIJA IN PRIJAVA
LOKACIJA

Varnostna ocena pri družinskem nasilju in duševnih motnjah

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Torek, 16. oktober 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Namen seminarja je seznanitev udeležencev z orodji, ki se praktično uporabljajo za izdelavo varnostne ocene žrtev nasilja v družini v svetu in praktična uporaba nekaterih orodij, kadar gre pri povzročitelju nasilja v družini za duševne motnje.

V Kanadi so v letu 2009 službam, ki pomagajo žrtvam nasilja v družini, pripravili dokument, v katerem so navedli različna orodja, s katerimi si socialne službe, organi pregona in nevladne organizacije lahko pomagajo pri varnostni oceni. Sledile so tudi druge razvite države, ki prav tako pri svojem delu uporabljajo različna orodja. Iz varnostne ocene sledi varnostni načrt za žrtev, da bi žrtev ustrezno zaščitili in se skladno s pristojnostmi odzivali na grožnje. Pomembno je, da so službe, ki sodelujejo pri varnostni oceni in izvajanju zaščite, med seboj usklajene.

Orodja za oceno varnosti so koristna tudi za povzročitelja, saj je razlogov za nasilno vedenje veliko. Pogosto je vzrok nasilja duševna motnja in povzročitelju je zato mogoče ponuditi ustrezno pomoč, s tem pa zmanjšati tveganje za nasilno vedenje. Obstajajo primeri, ko okoliščine ustrezajo določilom Zakona o duševnem zdravju glede zdravljenje proti volji in takrat je povzročitelja najustrezneje napotiti na takšno obravnavo. Obstajajo tudi okoliščine, ko se žrtev in pomagajoče službe odzivajo tako, da je nasilno vedenje nevede nagrajeno in s tem je pričakovati, da bo nasilja vse več.

V seminarju bomo pregledali orodja, ki jih lahko uporabljamo za varnostno oceno pri družinskem nasilju in na primerih, kjer gre za očitno duševno motnjo, tudi praktično uporabili.

Predavateljica

 

prof. dr. Mojca Zvezdana DERNOVŠEK

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut Karakter

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 12. oktobra 2018

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page