top of page

Vloga CSD pri izvrševanju stikov in v drugih družinskih sporih

KDAJ?

torek, 16. januar 2018,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Starševstvo je temeljna človekova pravica (54. člen URS), ki jo mora tudi CSD spoštovati in se vzdržati posegov v družino, dokler starši delajo v otrokovo korist. Le redki starši pa zmorejo po ločitvi postaviti otroke na prvo mesto. Zato je CSD dolžan pomagati ločenima staršema pri reševanje stisk otrok. Zakon o socialnem varstvu določa, da CSD po uradni dolžnosti lahko poseže v zasebnost družine, kadar izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog (90. člen ZSV), da je potrebno zaščititi koristi otrok, kadar ga o kršenju otrokovih koristi obvestijo organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost otroka in so ga o tem dolžni obvestiti (91/2. člen ZSV), ali kadar ugotovi, da uveljavljanje storitve sodi v njegovo pristojnost (92/1. člen ZSV).

 

CSD naj bi torej posegel v družino najprej s storitvami, ki so najmilejši poseg v družino in z vrsto pomoči, s katero gre za izbiro najmanjše škode za otroka. Z ukrepi CSD poseže v družino praviloma šele takrat, kadar se z drugimi oblikami pomoči družini ne dosega (skupaj z družino) zastavljenih ciljev, otrokove koristi pa so hudo kršene.  

Stiske otrok ob razhajanju družine sta dolžna razreševati starša. Noben model skrbništva, nobeno deljenje časa, noben boljši/slabši način stikov ne zagotavlja, da bodo otroci po ločitvi staršev funkcionirali dobro ali boljše, ampak starši potrebujejo postopek, ki bi jim nudil „pomoč za samopomoč“, da bi lahko sami poiskali sporazumno rešitev medsebojnih konfliktov v korist otrok. V praksi "morajo" pogosto otroci sprejemati terapije, starši pa se kljub zaznanemu problemu nerešenih partnerskih odnosov „lahko“ sklicujejo na odgovornost drug drugega. Izvedenci, CSD, sodišče in še kdo, pa vsak zase opravlja svoje delo, med njihovimi odločitvami pa odrašča otrok s posledicami bremen staršev, odgovornosti za kršenje njegovih koristi pa ne prevzema nihče. 

 

Dopoldanski del seminarja bo namenjen predstavitvi nalog in pristojnosti CSD pri razreševanju stisk otrok ob izvrševanju stikov, popoldanski del seminarja pa delavnicam in skupnemu iskanju možnih odgovorov na konkretne primere iz prakse dela udeležencev seminarja.

Predavateljica

Stanka Tutta, univ. dipl. sociologinja

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 12. januarja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page