top of page
Business Consultation

SEMINAR V ŽIVO 
Program Vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb – MODUL III.

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Sreda, 29. september 2021

od 8.30 do 16:30

KJE?

      Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije 

Program

Vodenje je bilo vedno ključen element, ki je odločal o dolgoročni uspešnosti podjetja, tima ali organizacije. Čas hitrih sprememb, bodisi hitre tehnološke ali tržne dinamike bodisi zakonodajnih okvirjev in nenazadnje tudi naravnih nesreč, epidemij ali izrednih razmer, je povezan z veliko mero negotovosti. Transformacije organizacij pogosto potekajo na več ravneh hkrati. Sposobnost uvajanja sprememb pomeni za organizacijo ali podjetje konkurenčno prednost, zato je dobro vodenje in krepitev vodstvenih veščin na vseh nivojih vodenja še toliko bolj pomembno.

 

V sestavi treh modulov programa usposabljanja »Vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb« se bodo udeleženci seznanili z vsebinami dinamičnega vodenja, osebnega razvoja posameznikov ter temeljnimi principi vodenja ljudi skozi spremembe, z reševanjem konfliktov, oblikovanjem organizacijske kulture in motivacije delavcev. Program bo ponujal tudi vsebine uvajanja novih pristopov in protokolov za dolgoročno obvladovanje epidemioloških pojavov v socialnovarstvenih zavodih ter konkretne informacije o prilagajanju namestitvenih oblik varstva in namestitev ranljivih skupin prebivalstva v spremenjenih potrebah zagotavljanja ustrezne zdravstvene

varnosti.

 

Program je namenjen direktorjem, njihovim pomočnikom, strokovnim vodjem, vodjem zdravstvene nege, vodjem programov ter drugim, ki skrbijo za vodenje, načrtovanje ter izvajanje dejavnosti in aktivnosti v organizacijah na področju socialnega varstva, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja.

 

MODUL III.

 

V okviru tretjega modula programa bosta predstavljena dva vsebinska sklopa. Prvi sklop se nanaša na delegiranje in kontrolo dela v spremenjenih razmerah, drugi pa na uvajanje različnih pristopov in protokolov za dolgoročno obvladovanje epidemioloških pojavov v socialnovarstvenih in drugih zavodih.

 

1. Delegiranje in kontrola dela v spremenjenih razmerah

 

Poudarki interaktivnega segmenta (bloka):

 • zavedali se boste odločitev, ki jih moramo sprejeti, še preden nalogo delegiramo sodelavcu,

 • ločili boste med nalogami, ki jih lahko delegiramo in tistimi, ki jih ne smemo,

 • razumeli boste, zakaj se številni vodje izogibajo delegiranju,

 • poznali boste 5 korakov učinkovitega delegiranja,

 • vedeli boste, kako učinkovito, a ne obremenjujoče, spremljati napredek,

 • izognili se boste klasičnim napakam delegiranja in kontrole,

 • vedeli boste, kako delegirati in kontrolirati delo v primeru dela od doma

 

Dinamično usposabljanje zahteva sodelovanje udeležencev v preiskovanju korakov, metod in orodij uspešnega delegiranja. Udeleženci bodo lahko prepoznali klasične napake in pridobili napotke za lažje vodenje. Ponujalo odgovore na sledeča vprašanja: kaj je delegiranje in kakšen je njegov namen, kako delegiramo v drastično spremenjenih okoliščinah, katerih nalog ne delegiramo, zakaj se številni vodje izogibajo delegiranju ter katere odločitve moramo sprejeti, preden delegiramo nalogo sodelavcu. Udeleženci bodo seznanjeni s principom 3K - Komu, Kdaj in Kako ter 5-imi koraki učinkovitega delegiranja. Usposabljanje omogoča vpogled v izvajanje nadzora ali spremljanje napredka, preventivne metode za zagotavljanje izvedbenih standardov in klasične napake delegiranja in kontrole.

 

2. Uvajanje novih pristopov in protokolov za dolgoročno obvladovanje epidemioloških pojavov v socialnovarstvenih in drugih zavodih

 

Poudarki interaktivnega segmenta (bloka):

 • omejitev gibanja zaradi nadzora bolezni

 • izolacija

 • karantena

 • prikaz obvladovanja izbruhov

 • pravne podlage za ukrepanje

 • posebni ukrepi

 • obveznost prijave nalezljive bolezni

 • obvezna osamitev, obvezno zdravljenje in prevoz bolnikov

 • večkratno odporne bakterije

 • cepljenje in zaščita z zdravili

 • preventivni ukrepi s poudarkom na higieni rok in uporabi osebnih zaščitnih sredstev. 

 

Pandemija je ena izmed možnih kriznih situacij resnega pomena. Zato se moramo na njo pripraviti pravočasno, da ne bi ukrepali panično, zmedeno in enostransko namesto s primerno celovitostjo. Za to okvirno skrbijo pravni predpisi, praktično pa ljudje, ki prevzemajo dovolj odgovornosti, pridobijo dovolj informacij in so dovolj strokovno usposobljeni.

Predavateljici

mag. Franka BERTONCELJ, EGOFORMA - poslovno in psihološko svetovanje 

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica

psiholoških znanosti organizacijske in klinične psihologije,

predavateljica, poslovna in osebna svetovalka, coach.

 

Deluje tudi kot samostojna svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih.

Vodi seminarje, delavnice in komunikacijske treninge

(vodenje, motiviranje, profesionalno poslovno komuniciranje,

reševanje konfliktov, komunikacija s težavnimi sogovorniki,

timsko delo, obvladovanje stresa, time management ...).

 

doc. dr. Irena GRMEK KOŠNIK, IGK Izobraževanje, Irena Grmek Košnik s.p.

Doc. dr. Irena Grmek Košnik je je zdravnica, specialistka klinične mikrobiologije

in specialistka javnega zdravja- epidemiologinja. Zaposlena je v

Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano ter

Nacionalnem Inštitutu za javno zdravje, docentka na

Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in dolgoletna zunanja sodelavka SIQ-ja

za področje presojanja sistemov vodenja kakovosti v zdravstvu.

Je vodilna presojevalka za sisteme ISO 9001 in EN 15224.  

Magistrirala in doktorirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

Dvanajst let vse do reorganizacije javnega zdravja je vodila

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Ima dolgoletne delovne izkušnje s 

področja okužb povezanih z zdravstvom kot aktivna članica

Komisij za preprečevanje bolnišničnih okužb, kot klinična mikrobiologinja

in regionalna epidemiologinja, ki skrbi za obvladovanje izbruhov.

V letu 2021 je kot prva Slovenka uspešno zaključila dvoletni evropskega študija

preprečevanja okužb EUCIC ( European Commitee on Infection Control).

Je članica Strokovne skupine za zamejitev epidemije covid-19 pri

Ministrstvu za zdravje, članica Razširjenega strokovnega sveta

za klinično mikrobilogijo in članica Zdravstvenega sveta.

Slika Bertoncelj.jpg
949194.width-660.jpg
PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na MODULU III. Programa za vodenje socialnovarstvenih organizacij v času hitrih sprememb znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori. 

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2021Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75% vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 - IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page