top of page
Business Meeting

SEMINAR V ŽIVO 
Vodenje skozi zgodbo  

KDAJ?

Četrtek, 2. december 2021

KJE?

Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije

PREDAVATELJICI

Program

Praktičen in v celoti izkustven trening vam bo dal praktična orodja za delo z otroki in odraslimi. Besede imajo izjemno moč, zato je odlika dobrega učitelja ali vodje ta, da pozna tehnike, s pomočjo katerih lahko tvori ustrezne zgodbe in metafore za učinkovito vplivanje na svojo publiko.

 

Tematike treninga:

• Kako tvoriti ustrezno metaforo in zgodbo, da pritegnemo pozornost poslušalcev;

• kako lahko učinkovito uporabite metaforo pri vodenju klientov

• upoštevajte zakonitosti možganov pri tvorjenju zgodb in metafor;

• naučite se terapevtskih prednosti zgodbe;

• kako je lahko igra ustrezna metafora za to, da pridobite kliente za aktivno sodelovanje;

• kako lahko skozi zgodbo nezavedno vplivate na spremembo organizacijske kulture;

• kako lahko dvignete kakovost vašega nastopa z ustreznimi metaforami, simboli, enovrstičnicami, pripomočki in zgodbami;

• kako z besedami aktivirati možgane.

 

Izkustveni trening je namenjen strokovnim vodjem ter strokovnim delavcem in sodelavcem, ki delajo na področju dela z mladostniki v polju socialnega varstva, šolstva in zdravstva (svetovalne delavce, ravnatelje, učitelje, vodje…).

Predavatelj

 

Jani PRGIĆ, NLP coach in NLP trener, Svetovalno-izobraževalni center MI

Mag. Jani Prgić izvaja izobraževanja po mednarodnih standardih, skupinska in individualna svetovanja ter coaching. Poleg tega vodi delavnice na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Ker ga pri njegovem delu že dobrih 17 let izjemno zanima uvedba praktičnih strategij za izboljšanje učenja, vodenja skupine, upravljanja s težavami v procesu učenja in poučevanja, je svoja znanja s študijem v tujini nadgradil z različnimi metodologijami za delo z ljudmi. Usposabljanje za trenerja NLP je zaključil v Veliki Britaniji in je član mednarodne zveze INLPTA. Zaključil je tudi usposabljanje s področja uporabe NLP v terapevtske namene, in sicer ima zaključeno stopnjo Advanced Master Practitioner ter licenco za usposabljanje iz tehnike Memory Re-Solution za delo na časovni črti (Time Line). Uporabo NLP v terapevtske in svetovalne namene je nadgradil tudi z usposabljanjem za kliničnega hipnoterapevta. Poleg nevrolingvističnega programiranja intenzivno deluje še na področju mediacije in Pozitivne Discipline po načelih adlerijanske psihoterapije, kjer je dosegel stopnjo CPDT, Certified Positive Discipline Trainer. Je usposobljen mediator za vse spore in avtor številnih gradiv in priročnikov s področja mediacije. Prav tako je opravil usposabljanje iz realitetne terapije (William Glasser Institute). Zaključil je študij socialnega dela in podiplomski študij socialne pedagogike. 

Slika_Prgic.jpg
PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo ter potrdilo o udeležbi.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 29. novembra 2021. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Ukmarjeva ulica 2

tel: 01/ 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

bottom of page