top of page

Seminar za zaposlene na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov - I. izvedba

KDAJ?

sreda in četrtek, 1. in 2. februar 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Prvi dan seminarja bodo podrobno predstavljena najpomembnejša vprašanja s področja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov. To so predvsem pravice do dopustov in nadomestil (materinski dopust, starševski dopust in poudarek na postopni uveljavitvi plačanega očetovskega dopusta), pravica enega od staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, s poudarkom na izračunu neprenosljivosti, pravica enega od staršev do plačila prispevkov v primeru 4 ali več otrok, pravica do nadomestila v času odmora za dojenje ter postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo. Predstavljene bodo tudi novosti na področju pridobivanja podatkov o osnovi, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo s strani FURS.

 

V nadaljevanju bo predstavljenih vseh šest pravic do družinskih prejemkov, s poudarkom na najpogostejših vprašanjih. Podrobneje bodo obravnavane pravici do dodatka za nego otroka in delnega plačila za izgubljeni dohodek ter težave pri delu zdravniških komisij. Obravnavani bodo varčevalni ukrepi s tega področja ter njihov vpliv na število upravičencev in višino sredstev.

 

Drugi dan seminarja bo naravnan delavniško, kar pomeni, da bodo udeleženci seminarja na praktičnih primerih in vajah usvojili veščine učinkovite komunikacije, uspešne strategije za delo s težavnejšimi strankami ter krepili svojo sposobnost poravnavanja s stresom.

Izvajalke

Nataša Jamnik in Urška Trtnik (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), mag. Franka Bertoncelj (Egoforma – poslovno in psihološko svetovanje)

PROGRAM
IZVAJALKE

Program seminarja prvi dan:

Program seminarja drugi dan:

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Za individualne člane zbornice znaša kotizacija 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8 dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 30. januarja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred izvedbo seminarja, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page