top of page

Seminar za zaposlene na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov - II. izvedba

KDAJ?

Torek in četrtek, 8. in 10. maj 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program


Prvi dan seminarja bomo predstavili predvidene novosti s področja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov. Podrobneje bodo predstavljeni dopusti in nadomestila ter pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva s področja zavarovanja za starševsko varstvo. S področja družinskih prejemkov bodo podrobneje predstavljene pravice za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo ter obe pravici ob rojstvu otroka, starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka. Del seminarja bo izveden v obliki delavnice, kjer bodo udeleženci aktivno reševali probleme z obeh navedenih področij.

 

Drugi del seminarja bo v večjem delu delavniški in bo namenjen usvajanju veščin učinkovitega komuniciranja in reševanja konfliktov, postavljanja mej, stika s sabo, čuječnosti in tehnik premagovanja stresa. Obvladovanje omenjenih veščin je za zaposlene strokovne delavce zelo pomembno, da lažje shajajo v vsakdanjih težavnih situacijah in da znajo poskrbeti zase. Vse te veščine pa je treba razvijati in nenehno utrjevati oz. trenirati.

 

 

Predavateljice

Nataša Jamnik in Urška Trtnik (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 

Tatjana Zidar Gale (Retorika in šola asertivnega komuniciranja)

PROGRAM
IZVAJALKE

Program seminarja v torek, 8. maja:

Program seminarja v četrtek, 10. maja:

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Za individualne člane zbornice znaša kotizacija 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8 dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 4. maja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred izvedbo seminarja, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page