top of page

Zakon o duševnem zdravju in obravnava v skupnosti

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 2. april 2020

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Na seminarju bodo predstvaljena določila in pomankljivosti trenutno veljavne ureditve področja, določajo in lahko tudi ovirajo delovanje in razvoj obravnave v skupnosti. Izpostavili bomo okoliščine, ki po sprejemu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja terjajo poseg v Zakon o duševnem zdravju, predstavljajo pa pogoj, da se bo strategija razvoja na področju duševnega zdravja, kot je določeno v resoluciji, lahko implementiralatudi v prakso.

 

Nacionalni program kot eno od prioritet postavlja krepitev mreže služb in v tem okviru se od marca 2019 pospešeno ustanavljajo Centri za duševno zdravje posebej za odrasle in za otroke in mladostnike. Prikazana bo dinamika ustanavljanja CDZO in CDZOM  in projekcija za prihodnost.

 

Obravnava v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju se je začela izvajati z uveljavitvijo Zakona o duševnem zdravju. Izvajajo jo koordinatorji obravnave v skupnosti, zaposleni na centrih za socialno delo. Obravnava predstvalja pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje. Koordinator obravnave v skupnosti pristopi k reševanju težav in stisk osebe celostno, pri čemer vzpostavi in koordinira raznovrstne storitve, ki jih izvajajo različni izvajalci in različne službe.

 

Seminar z delavnico je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju ter predsvem koordinatorjem za obravnavo v skupnosti in zastopnikom pravic oseb na področju duševnega zdravja.

Predavateljici

 

Polona Marjetič Zemljič, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani 

prof. dr. Vesna Švab, dr. med., Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 3. aprila 2020. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page