top of page

SPLETNI SEMINAR

Zakon o duševnem zdravju

in obravnava v skupnosti

PREDAVATELJICI
KDAJ?

7. - 10. maj 2020

 

Prijave že potekajo.

Vabljeni!

KJE?

Program

Na seminarju bodo predstavljena določila in pomankljivosti trenutno veljavne ureditve področja, določajo in lahko tudi ovirajo delovanje in razvoj obravnave v skupnosti. Izpostavili bomo okoliščine, ki po sprejemu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja terjajo poseg v Zakon o duševnem zdravju, predstavljajo pa pogoj, da se bo strategija razvoja na področju duševnega zdravja, kot je določeno v resoluciji, lahko implementirala tudi v prakso. 

 

Delovna skupina za pripravo predloga zakona, ki ureja duševno zdravje, ki jo je oktobra 2019 imenoval minister za zdravje je končala svoje delo in predlog zakona je pripravljen za javno obravnavo. Ker ste udeleženci seminarja strokovna javnost, ki bo v javni obravnavi predloga zakona sodelovala, vas bo predavateljica seznanila z bistvenimi okoliščinami, ki so bile podlaga za poseg v dosedanjo pravno ureditev in vas opozorila na nekatere predlagane rešitve, ki morda niso najbolj optimalne. Vabimo vas, da pošljete vprašanja, ki jih imate v zvezi z izvajanjem Zakona o duševnem zdravju, da bo predavateljica namesto zaključka predavanja odgovorila na vprašanja, ki so za vas najbolj aktualna.

Nacionalni program kot eno od prioritet postavlja krepitev mreže služb in v tem okviru se od marca 2019 pospešeno ustanavljajo Centri za duševno zdravje posebej za odrasle in za otroke in mladostnike. Prikazana bo dinamika ustanavljanja CDZO in CDZOM  in projekcija za prihodnost. Obravnava v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju se je začela izvajati z uveljavitvijo Zakona o duševnem zdravju. Izvajajo jo koordinatorji obravnave v skupnosti, zaposleni na centrih za socialno delo. Obravnava predstvalja pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje. Koordinator obravnave v skupnosti pristopi k reševanju težav in stisk osebe celostno, pri čemer vzpostavi in koordinira raznovrstne storitve, ki jih izvajajo različni izvajalci in različne službe.

 

Spletni seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju ter predvsem koordinatorjem za obravnavo v skupnosti in zastopnikom pravic oseb na področju duševnega zdravja.

Predavateljici

 

Polona MARJETIČ ZEMLJIČ, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani 

prof. dr. Vesna ŠVAB, dr. med., Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

slika.jpg
slika_2.png

Prof. dr. Vesna Švab od leta 1990 dela kot specialistka psihiatrije, večinoma s pacienti s psihotičnimi duševnimi motnjami in na področju psihiatrične rehabilitacije. Je soustanoviteljica ter predsednica največje slovenske nevladne organizacije na področju psihosocialne rehabilitacije oseb s hudimi duševnimi motnjami ŠENT. Njeno raziskovalno delo in publiciranje sta povezana tudi s področjema stigme in diskriminacije. Je vodja programa Skupnostne psihiatrije v RS in je soavtorica ter sodelavka ožje delovne skupine za pripravo in implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja v RS. Objavila je preko 300 vrhunskih znanstvenih del.

Polona Marjetič Zemljič je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela na Višjem sodišču v Ljubljani kot sodna pripravnica. Sodniško funkcijo je opravljala na Temeljnem in Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zadnjih 15 let je višja sodnica na pravdnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. Je članica skupine, ki z Ministrstvom za zdravje pripravlja novelo ZDZdr. Kot predavateljica s temami povezanimi z ZDZdr sodeluje s CIP, Socialno zbornico in Ministrstvom za delo.  

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 80 €, za kolektivne člane 100 €, za nečlane pa 115 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo spletnega seminarja, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijave bomo zbirali do zapolnitve prostih mest v spletni predavalnici Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije. Prijavnica na spletni seminar velja kot naročilnica, na podlagi katere bomo zaračunali kotizacijo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

SPLETNA PREDAVALNICA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page