top of page

SEMINAR V ŽIVO 
Zaposlovanje in delo tujcev  

KDAJ?

Torek, 6. februar 2024,

od 9.00 do 15.15

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

 

Na seminarju bo predstavljen postopek zaposlovanja in dela tujcev s poudarkom na zaposlovanju pri delodajalcih na področju socialne varnosti:

• Novela ZZSDT (5. člen)

• Zaposlovanje tujcev po 33. členu ZZSDT (osebe z dovoljenjem za prebivanje na drugi podlagi kot je zaposlitev: npr. družinski člani, študentje..)

• Postopek zaposlovanja in dela tujcev na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov (3. člen sporazumov)

• Postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij za regulirane police

• Znanje slovenskega jezika.

 

Del seminarja bo namenjen temi priprave podjetja na vključevanje novih sodelavcev, priseljenih iz tujine, v delovno sredino. Predstavljeni bodo praktični primeri z izzivi in priložnostmi procesa upravljanja raznolikosti na delovnem mestu ter vloga medkulturne mediacije. Predstavljeni bodo ključni aktualni ukrepi Zavoda RS za zaposlovanje, vključno z usposabljanjem na delovnem mestu za osebe z mednarodno in začasno zaščito ter tujce iz tretjih držav.

Predavatelji

 

Anka RODE, Miha ŠEPEC, Nina MARIN in Robert MODRIJAN, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petek, 2. februar 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page