top of page

Zaščita ogroženih otrok in mladostnikov

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 7. november 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Ogroženi otroci in mladostniki so po nekaterih definicijah tisti, ki imajo več težav pri uspešnem vstopu v odraslo dobo, vključno s prevzemanjem polne odgovornosti odraslega tako zase kot za druge. Uspešen vstop v odraslost zajema vse vidike življenja: telesno zdravje, akademsko uspešnost, službeno in ekonomsko varnost, družbeno koristnost in neškodljivost za druge člane skupnosti.

 

Zloraba otrok in prikrajšanost, tudi če je zgolj ekonomska, je travmatska izkušnja, ki zaradi ranljivosti možganov v obdobju odraščanja pušča dolgotrajne posledice. Zato bo poudarek prvega dela seminarja na škodljivih izkušnjah otroštva, ki jih imenujemo v angleščini »adverse childhood experiences«, kar skrajšamo v akronim ACEs. Imenujem jih kar »skriti asi v rokavu«. Gre za stresne ali travmatske dogodke, ki vključujejo vse vrste zlorabe in zanemarjanje. Zloraba spremeni delovanje možganov in posledično vedenje, kar se kaže kot slaba samopodoba, nezaupanje v lastno moč in avtonomijo, razdražljivost. Posledice teh izkušenj v otroštvu pa tudi v navidezni odsotnosti takojšnjih posledic, nosimo vse življenje. Če je takšnih izkušenj več, praviloma nad pet ali sedem, se močno poveča tveganje v odrasli dobi za srčno-žilna obolenja, arterijsko hipertenzijo, kap, duševne motnje, zlorabo različnih substanc in prezgodnjo smrt. Travma zlorabe vpliva na oblikovanje sebi škodljivega sloga vedenja. Zato se bo vsebina drugega dela nanašala na dejavnike tveganja za razvoj tveganih vedenj v procesu odraščanja, psihosocialne karakteristike žrtev zlorab in škodljivih izkušenj iz otroštva, dinamiko in emocionalno vedenjsko reakcijo na zlorabo, posledice zlorabe in dejavnike tveganja s poudarkom na družini.

 

Ker neugodne izkušnje iz otroštva lahko omili le ljubeča skrb in podporno okolje, ki ga z otroki soustvarjamo odgovorni, avtentični, ljubeči odrasli, se bomo v delavnici tudi posvetili praktičnemu delu na sebi, da bomo te otroke lahko bolje podprli v razvoju, hkrati pa bomo znali zaščititi svojo integriteto in ohraniti profesionalnost.

Predavateljica

 

doc. dr. Tina BREGANT, dr. med., spec. pediatrije, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine,

MAES terapevt, vodja seminarjev Familylab

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 5. novembra 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page