top of page

Zasvojenost - iskanje in krepitev varovalnih dejavnikov v družini

KDAJ?

torek, 6. februar 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Družinski dejavniki tveganja za razvoj odvisnosti so na eni strani direktno povezani z odnosom do psihotropnih snovi v družini, na drugi pa z družinskimi dejavniki glede strukture in čustvenih procesov. Prav tako ima pomembno vlogo genetika oziroma epigenetika. Za razvoj odvisnosti velja koncept ekvifinalnosti, torej da je možno priti do stanja zasvojenosti po heterogenih poteh, vključno z družinskimi dejavniki vplivanja. Družinski dejavniki tveganja niso točno nasprotni dejavnikom zaščite. Slednje lahko spodbujamo preventivno razvojno ali v času zdravljenja, tudi v smislu sekundarne preventive. Pri zdravljenju zasvojenosti je bistvena vloga družine, ki pa ima lahko različne naloge glede na to, katera generacija družine velja za identificiranega pacienta (npr. otroci ali starši). V družinski terapiji ločimo dve fazi; prva se ukvarja le z identifikacijo odvisnosti in z motivacijo za zdravljenje, druga faza sledi, ko je zasvojeni član svojo motnjo na individualni ravni obvladal in se naslavljajo potrebne spremembe na ravni strukture, odnosov in prepričanj. 


Seminar bo predstavil razvojne dejavnike tveganja in zaščite glede razvoja odvisnosti, pa tudi pregled družinskih terapevtskih intervenc v procesu zdravljenja odvisnosti.  

Predavateljica

Doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., psihiatrinja in sistemska družinska terapevtka, vodja Enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola na Psihiatrični kliniki v Ljubljani.

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 2. februarja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page