top of page

Značilnosti učinkovite komunikacije z osebo z demenco

KDAJ?

Četrtek, 19. april 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki se kaže z motnjami spomina in orientacije, spremembami razpoloženja in vedenja ter motnjami govora, izražanja in presoje. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 let pa vsak tretji. Izkušnja kronične bolezni kot je demenca postavi pod vprašaj ustaljene načine vsakdanjega življenja in načine doživljanja sebe. Bolezen in njene posledice obremenjujejo tako bolnika kot tudi ljudi, ki so z obolelim v vsakdanjem stiku. Prevzemanje skrbi in bremen ob soočanju z boleznijo se pogosto kaže v občutkih tesnobe, nemoči in celo brezupa. Dolgotrajna obremenjenost tako svojcev kot tudi zaposlenih v socialnem varstvu pa pogosto vodi v stanja depresije in sindroma izgorevanja.
V osrednjem delu seminarja bomo skupaj odkrivali zakaj in kako nastanejo težave pri sporazumevanju z osebami z demenco, kako se odzvati na pogovor ne da bi izzvali burno reakcijo bolnika, kateri so pripomočki za ohranjanje in spodbujanje komunikacije, kako se pogovarjati, ko verbalna komunikacija zaradi bolezni ni več mogoča ter kako preprečiti pojav depresije in izgorelosti pri svojcih in zaposlenih pri skrbi za osebo z demenco.

 

Seminar je namenjen zaposlenim v domovih za starejše in ostalim, ki se srečujejo z osebami z demenco.

Predavateljica

dr. Veronika KRAGELJ, univ. dipl. psih., specializantka klin. psih., 

(ZOEM, psihološko svetovanje in nevropsihološka rehabilitacija)

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 17. aprila 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page