top of page

Izbrane teme Zakona o splošnem upravnem postopku

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 23. januar 2020

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Na seminarju ne bomo obdelali vseh določil zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Namen seminarja je, da na upravni postopek pogledamo z življenjskega, praktičnega vidika. Osredotočili se bomo zlasti na postopek do izdaje odločbe, na samo pisanje odločb oz. sklepov in pa na delo organa I. stopnje v zvezi s pritožbami.

 

Cilj seminarja je, da bodo udeleženci določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek, znali uspešno uporabiti pri svojem delu in ga razumeli. Obstoječe teoretično znanje bomo prenesli v prakso in slušatelje naučili, kako ga pravilno uporabljati pri svojih najpogostejših delovnih obveznostih.

 

Ponovili bomo glavne sestavine najpogostejših upravnih aktov (odločbe in sklepa), predavateljica pa bo podala praktične nasvete, kako se pisanja upravnih aktov lotiti, da bodo pravilni in predvsem razumljivi naslovnikom (vlagateljem). Razumljiv, popoln in zakonit pravni akt je namreč najučinkovitejše orožje proti vloženim pritožbam. Ponovili bomo načela upravnega postopka in predavateljica bo razložila, kako načela in njihova pravilna uporaba pomagajo pri izvajanju dela.

 

Zadnjo tretjino seminarja bomo namenili vprašanjem in reševanju praktičnih primerov, s katerimi se udeleženci srečujejo.

 

Seminar je namenjen vsem uradnim osebam, ki v upravnih zadevah vodijo postopek do izdaje odločbe ali so pooblaščeni za odločanje v upravnem postopku in vsem zaposlenim, ki pri svojem delu uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.

Predavateljica

 

odvetnica Alja FAKIN, zunanja sodelavka Socialne zbornice Slovenije

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 23. januarja 2020. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page