top of page

Novice

Pripravništvo – Projekti ESS »Spodbujanje pripravništev«

Skladno z določili javnega razpisa in pogodbe o izvedbi projekta so izbrani prijavitelji na javnem razpisu Spodbujanje pripravništev v aprilu 2016 zaposlili 82 pripravnikov za polni delovni čas za določen čas, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določata Zakon o delovnih razmerjih ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, in sicer za največ 12 mesecev.

V maju 2016 so prispeli prvi zahtevki za plačilo upravičenih stroškov pripravnika. Prvi zahtevki zahtevajo obširno in poglobljeno administrativno kontrolo, zato je postopek pregledovanja prvih zahtevkov daljši, ker vsebuje dokumentacijo, ki mora izkazovati ustreznost zaposlitvenega postopka in tudi druge podatke, ki so zahtevani skladno z Navodili o izvedbi projekta. V postopku pregledovanja in dopolnjevanja so tudi drugi prispeli zahtevki za povračilo upravičenih stroškov pripravnika. V neformalni kontroli Službe za kontrole na MDDSZEM je polovica prvih zahtevkov.

Izvajalec projekta je dolžan upoštevati Navodila o izvedbi projekta Spodbujanje pripravništev, ki so objavljena na spletni strani zbornice, na povezavi. V navodilih so podane temeljne informacije, usmeritve in pravila za izvajanje projekta, za dodatna pojasnila pa so vam na voljo zaposleni v Projektni pisarni ESS na zbornici.

Arhiv
bottom of page