top of page

Novice

Točkovanje programov stalnega strokovnega usposabljanja na predlog delodajalca

Socialna zbornica Slovenije v skladu s 27. in 29. členom Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 120/04) točkuje programe stalnega strokovnega usposabljanje na predlog delodajalca. Kandidati k vlogi za točkovanje programa stalnega strokovnega usposabljanja na predlog delodajalca priložijo kronološko razvrščene kopije potrdil o izobraževanju in usposabljanju. Kandidati k vlogi ne priložijo potrdil, iz katerih je razvidno, da so programi izobraževanja in usposabljanja že točkovani s strani zbornice ter potrdil o dodatnem strokovnem delu, ki jih bo pregledala in ovrednotila komisija za napredovanje v naziv pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pojasnilo Socialne zbornice Slovenije najdete na tej povezavi.

Arhiv
bottom of page