top of page

Novice

24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi

Z današnjim dnem, 24. 2. 2017, se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi, ki za istospolne pare na vseh pravnih področjih uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza razen možnosti skupne posvojitve otroka in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews[tt_news]=8108&tx_ttnews[backPid]=12106&L=0&no_cache=1

ZPZ: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7434''

Arhiv
bottom of page