top of page

Novice

Javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju s

Socialna zbornica Slovenije objavlja javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2021 (v nadaljevanju: javno povabilo). Prijava na javno povabilo mora biti oddana na obrazcih, ki so del javnega povabila (Obrazec SZS JPA-17 in Obrazec SZS ZVOP-17) in mora vsebovati vse podatke ter obvezne priloge, določene v javnem povabilu. Rok za oddajo prijave je 24. 3. 2017. Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom so vam na voljo na telefonski številki 01 292 73 12 (Maja Vršič Moškrič) v času uradnih ur Socialne zbornice Slovenije in na elektronskem naslovu maja.vrsic-moskric@szslo.si.

Dokumenti:

Arhiv
bottom of page