top of page

Novice

Javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev

Seznanjamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje, v Uradnem listu RS, št. 27, dne 2. 6. 2017, objavilo Javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev za različna področja in podpodročja. Letos javni poziv vključuje novo področje in podpodročje "socialno delo" ter v okviru področja psihologije, novo podpodročje "psihologija družine".

Izvedenec socialnega dela, kot novega področja oziroma podpodročja, lahko sodeluje v sodnih primerih v katerih se mora odločiti o vprašanjih, na katera udeleženci problemskega sistema ob drugih oblikah pomoči še niso uspeli sprejeti dogovora, ki bi zagotavljal varstvo otrokove koristi, odločitev o spornem vprašanju pa zagotavlja formalni okvir znotraj katerega se konkretizira zagotavljanje otrokove koristi ob uveljavljanju pravic in dolžnostih drugih udeležencev.

V javnem pozivu so objavljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sodnega izvedenca. Obrazec vloge je priloga javnega poziva. Vloge kandidatov sprejema Ministrstvo za pravosodje 30. dni po objavi javnega poziva. Socialna zbornica Slovenije lahko v postopku javnega poziva kandidatu izda podporno mnenje, v kolikor je kandidat član zbornice ter izkazuje ustrezne strokovne reference, praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela.

Za dodatne informacije in izdajo podpornega mnenja pišite na e-naslov: tea.smonker@szslo.si

Arhiv
bottom of page