Novice

Sprejeta Strategija dolgožive družbe

Seznanjamo vas, da je Vlada 20. julija 2017, na 144. redni seji, sprejela Strategijo dolgožive družbe in sklenila, da ministrstva na podlagi usmeritev iz strategije v roku šestih mesecev pripravijo akcijske načrte s predlogi ciljev in ukrepov za njihovo izvedbo. Za usklajenost akcijskih načrtov s Strategijo dolgožive družbe do ustanovitve Sveta za medgeneracijsko sodelovanje skrbi delovna skupina za pripravo Strategije dolgožive družbe. Povezava http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_dolgozive_druzbe/

Arhiv