top of page

Novice

Ugotavljanje potreb po izobraževanju

Socialna zbornica Slovenije izvaja v okviru javnega pooblastila načrtovanja in organiziranja stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce in sodelavce v socialnem varstvu posamezne aktivnosti, med katerimi je tudi ugotavljanje potreb po izobraževanju, skladno z 10. členom Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 120/04).

Prosimo vas, da izpolnite anketo in navedete vsebine, ki so aktualne in pomembne za vse zaposlene na področju socialnega varstva pri njihovem neposrednem delu. Socialna zbornica Slovenije bo ugotovljene vsebine upoštevala pri pripravi Kataloga programov usposabljanja za leto 2018.

Arhiv
bottom of page